Comisia Europeană a adoptat un nou cadru temporar de criză în privința ajutoarelor de stat pentru a permite statelor membre să sprijine economia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

Sancțiunile adoptate de UE și de partenerii săi internaționali au afectat puternic economia Rusiei, dar au un impact negativ și asupra economiei UE, impact care va continua să fie resimțit și în lunile următoare, a remarcat Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă  a Comisiei Europene, responsabilă cu politica în domeniul concurenței.

„Trebuie să atenuăm impactul economic al acestui război și să sprijinim întreprinderile și sectoarele care sunt grav afectate. Trebuie, totodată, să acționăm în mod coordonat. Pentru aceasta, Comisia va oferi statelor membre posibilitatea să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a aborda această situație fără precedent, protejând în același timp condițiile de concurență echitabile de pe piața unică”, a comentat Vestager.

Cadrul temporar de criză completează setul de instrumente existente privind ajutoarele de stat cu multe alte posibilități, de care statele membre dispun deja, de exemplu cu măsuri prin care se oferă compensații întreprinderilor pentru daunele suferite în mod direct ca urmare a circumstanțelor excepționale și cu măsurile descrise în comunicările Comisiei privind evoluțiile pieței energiei, a precizat Executivul european.

Noul cadru va permite statelor membre să acorde ajutoare cu un cuantum limitat întreprinderilor afectate de criza actuală sau de sancțiunile și contrasancțiunile aferente; să se asigure că întreprinderile dispun în continuare de lichidități suficiente și să despăgubească întreprinderile pentru costurile suplimentare suportate ca urmare a prețurilor excepțional de ridicate la gaz și energie electrică.

Statele membre vor putea să instituie scheme de ajutor în valoare de până la 35.000 de euro pentru întreprinderile afectate de criză care au activități în sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii și scheme de ajutor în valoare de până la 400.000 de euro per întreprindere, pentru companiile afectate de criză care își desfășoară activitatea în oricare dintre celelalte sectoare.

Comisia a precizat că acest ajutor nu trebuie să fie legat de o creștere a prețurilor la energie, deoarece criza și măsurile restrictive împotriva Rusiei afectează economia în diverse moduri, inclusiv prin perturbări ale lanțului fizic de aprovizionare. Sprijinul poate fi acordat sub orice formă, inclusiv prin granturi directe.

În plus, statele pot sprijini firmele și pentru a obține finanțări. Statele membre vor fi în măsură să ofere garanții de stat subvenționate astfel încât băncile să poată acorda în continuare împrumuturi tuturor întreprinderilor afectate de criza actuală și împrumuturi publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate, a menționat Comisia Europeană.

Scheme de ajutor pentru marii consumatori de energie

Separat, statele membre vor putea să ofere parțial compensații întreprinderilor, în special celor care sunt mari consumatoare de energie, pentru costurile suplimentare datorate creșterilor excepțional de ridicate ale prețurilor la gaze și energie electrică.

Și acest sprijin poate fi acordat sub orice formă, inclusiv prin granturi directe. Ajutorul total per beneficiar nu poate depăși 30% din costurile eligibile, respectiv un plafon maxim de 2 milioane de euro, în orice moment. În cazul în care întreprinderea înregistrează pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea unui ajutor suplimentar pentru a se asigura continuarea activității sale economice.

În acest scop, statele membre pot acorda ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 de milioane de euro pentru utilizatorii care sunt mari consumatori de energie și până la 50 milioane de euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoare specifice, cum ar fi producția aluminiului și a altor metale, a fibrelor de sticlă, a celulozei, a îngrășămintelor sau hidrogenului și a multor substanțe chimice de bază.

Companiile deținute de ruși nu vor primi ajutor

Măsurile vor fi disponibile și pentru întreprinderile care pot fi considerate ca aflându-se în dificultate din cauza nevoilor acute de lichidități cu care este posibil să se confrunte în circumstanțele actuale, pe fondul fragilității provocate de pandemia de COVID-19.

Entitățile controlate de Rusia cărora li s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse din domeniul de aplicare al acestor măsuri, a precizat Comisia.

Comisia este pregătită să conlucreze cu statele membre pentru a găsi neîntârziat soluții viabile, care să protejeze această parte importantă a economiei noastre, utilizând întreaga flexibilitate prevăzută de normele privind ajutoarele de stat. Pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică, noul cadru temporar de criză include o serie de garanții. Statele membre sunt invitate, la rândul lor, să includă cerințe în materie de durabilitate atunci când acordă ajutoare întreprinderilor pentru costurile energetice suplimentare legate de prețurile ridicate la gaz și energie electrică.