Ministerul Economiei a publicat în transparență proiectul de Hotărâre privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare.

Proiectul urmărește atât dezvoltarea de sectoare industriale noi, cât și revitalizarea sectoarelor industriale tradiționale prin procesarea și utilizarea resurselor deja existente, a deșeurilor care au un impact negativ accentuat la nivel național, dar și internațional, raportat la  teritoriile statelor cu care ne învecinăm. 

„Economia circulară trebuie să fie un obiectiv de management pentru orice companie din România. Principiile promovate prin economia circulară generează un dublu efect, respectiv protejarea mediului și plus valoare pe lanțul economic. Pentru încurajare unor astfel de planuri de management la nivelul companiilor, Ministerul Economiei a elaborat un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare. Toți cei care depun proiecte de investiții în care vor include componenta de economie circulară vor beneficia de sprjin financiar între 15.000 și 200.000 de euro din partea statului.”, a precizat Florin Spătaru, ministrul Economiei. 

Actul normativ stabilește categoriile de activități care pot beneficia de finanțare, precum și criteriile de eligibilitate care trebuie respectate. Activitățile vizate se referă la: transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităților de cercetare-inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor; dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor etc.

În ceea ce privește finanțarea, suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni este egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, cu plata eșalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro.

Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor. Ministerul Economiei este responsabil de întreaga derulare a programului, având obligația ca în 30 de zile după publicare în Monitorul Oficial a prezentului act normativ să elaboreze „Ghidul solicitantului”.