Executivul a aprobat actul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin care prelungește cu trei luni perioada de aplicare a tarifelor de primă maxime de asigurare RCA practicate de asigurători la data de 28 februarie 2023.

Ministerul Finanțelor spune că măsura este necesară pentru a combate creșterea excesivă a prețurilor și stabilizarea graduală a pieței de asigurări RCA, în vederea evitării efectelor negative în alte sectoare ale economiei.

„Am decis să venim cu această soluție temporară, dar vitală pentru șoferi, în contextul în care există încă probleme nerezolvate în piața asigurărilor auto care se traduc printr-o piață caracterizată de un dezechilibru între cerere și ofertă”, a explicat ministrul de Finanțe,Marcel Boloș.

Tarifele de primă maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, cu posibilitatea ca acestea să fie ajustate cu un procent de maximum 6,8%. Tarifele se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a Hotărârii.

Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție, pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii.

Calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto și se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile mai sus menționate este de 30 de zile, fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA. Termenul va putea fi prelungit numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, probate cu documente.

În cazul vehiculelor care se încadrează în situația de daună totală economică, despăgubirile acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr.132/2017, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, valoarea despăgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat, nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

În prezent, pe piața asigurărilor RCA din România se manifestă în continuare o reticență în ceea ce privește apetitul la risc al asigurătorilor RCA pentru anumite categorii de asigurați, astfel că la data de 31 decembrie 2023 din numărul total de vehicule din parcul național auto, respectiv 10.333.293, erau asigurate un număr de 7.053.399 de vehicule.

În perioada ianuarie – martie 2024 a fost înregistrat un număr de peste 21.000 de solicitări de alocare a asiguraților cu risc ridicat, ceea ce înseamnă că fiecare asigurător RCA a preluat un număr de aproximativ 2.600 de astfel de asigurați.

O astfel de situație are potențialul de a genera consecințe negative, în sensul unei presiuni suplimentare asupra prețurilor după data de 31 martie 2024, dată la care încetează efectele Hotărârii Guvernului nr.1326/2023, consideră Ministerul Finanțelor.