Persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule pot solicita restituirea acesteia pe cale administrativă.

Cei care au achitat taxele meționate potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării nu mai este nevoie să se adreseze instanței. Aceștia pot solicita restituirea ei printr-o cererea dresată organului fiscal. Cererile se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere, conform unui comunicat de presă al Guvernului. 

Deciziile au fost luate miercuri în ședința de Guvern.

Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată în termenul legal, persoana în cauză poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată.

Contestația se soluționează în 45 de zile de la înregistrare. Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluționată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, se poate face plângere la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă.

Sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile datorate contribuabilului, actualizate cu indicele prețurilor de consum publicat pe portalul Institutului Național de Statistică, se restituie conform prevederilor legale în vigoare, respectiv pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Procedura de efectuare a plății va fi stabilită prin ordin al ministrului Mediului, apelor și pădurilor și al ministrului Finanțelor publice. Restituirea sumelor se face din bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz.

O altă prevedere a Ordonanței are în vedere instituirea obligației de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situația autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Crește valoarea ecotichetelor pentru cumpărarea de mașini noi

În vederea stimulării achiziționării de vehicule noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, Ordonanța prevede majorarea, de la 12.000 de lei la 20.000 de lei, a valorii ecotichetului de care beneficiază persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice la achiziționarea unui autovehicul pur electric.

De asemenea, se instituie acordarea ecotichetului în cuantum de 5.000 de lei de care beneficiază persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.