În urma unei investigații antitrust a Comisiei Europene, compania națională de transport a gazelor Transgaz a promis că se va abține de la obstrucționarea exporturilor către statele membre UE.

În iunie 2017, Comisia Europeană a deschis o investigație oficială pentru a afla dacă firma de stat Transgaz, care operează toată infrastructura de transport a gazelor din România, a încălcat normele UE în materie de concurență prin restricționarea exporturilor de gaze naturale din România.

Autoritățile europene sunt preocupate de întârzierea construirii infrastructurii necesare pentru exporturile de gaze și creșterea tarifelor de interconectare, care fac ca exporturile de gaze să devină neviabile din punct de vedere comercial. „Acționând în acest mod, Transgaz ar fi putut urmări crearea sau menținerea unor bariere în calea fluxului transfrontalier de gaze naturale din România către alte state membre, ceea ce contravine obiectivului Uniunii energetice referitor la piața internă europeană a gazelor naturale”, susține Comisia Europeană.

Un astfel de comportament, dacă este dovedit de Comisie, contravine normele UE în materie de concurență, care interzic abuzul de poziție dominantă pe piață.

Pentru a răspunde preocupărilor Comisiei legate de concurență, Transgaz a propus angajamente care ar permite punerea la dispoziție pentru prima oară a unor capacități de export din România, semnificative din punct de vedere comercial:        

  • majorarea capacităților de export de la 0,1 miliarde metri cubi la 4 miliarde metri cubi pe an la punctele de interconectare cu Ungaria și Bulgaria, cu garanția că acestea sunt capacități minime ferme (respectiv, care nu pot fi întrerupte);
  • asigurarea că în propunerea de tarife pe care o va înainta autorității române de reglementare în domeniul energiei (ANRE) nu va face discriminări între tarifele de export și tarifele interne;
  • angajamentul că se va abține de la utilizarea oricăror alte mijloace de obstrucționare a exporturilor.

 

Aceste angajamente ar rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2025, iar monitorizarea îndeplinirii acestora de către Transgaz ar fi încredințată unui administrator fiduciar.

Comisia analizează dacă angajamentele propuse de Transgaz promovează fluxul liber de gaze naturale la prețuri competitive pe piețele din Europa de Sud-Est, în special prin conectarea României la țările vecine, Ungaria și Bulgaria și a invitat părțile interesate să-și exprime opiniile, a spus Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenței.

Ținând seama de observațiile primite, Comisia va adopta o opinie finală, în care va stabili dacă angajamentele răspund sau nu preocupărilor sale în materie de concurență.

România este al treilea producător de gaze naturale din UE, după Olanda și Marea Britanie, și are rezerve semnificative de gaze, ținând seama și de descoperirile recente din Marea Neagră. În prezent, Transgaz pune la dispoziția participanilor la piață doar capacități de export foarte limitate, potrivit Comisiei.