Comisia Europeană a adoptat marți o nouă extindere a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, care are drept obiectiv sprijinirea economiei în contextul pandemiei.

Prin a treia modificare a cadrului, Comisia Europeană extinde aria de aplicabilitate a cadrului temporar pentru a include și IMM-uri aflate în dificultate înainte de finalul anului 2019, dar și stimulente pentru investitorii care participă la recapitalizarea companiilor.

Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat a fost adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei de coronavirus. Acest cadru a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie astfel încât să se ofere mai multe posibilități de sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de coronavirus, să se protejeze locurile de muncă și să se sprijine în continuare economia. La 8 mai 2020, Comisia a extins a doua oară domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată.

În 12 iunie, Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere vizând o nouă extindere a domeniului de aplicare al cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

Comisia a cerut extinderea domeniului de aplicare a cadrului temporar, permițând statelor membre (i) să sprijine anumite microîntreprinderi și întreprinderi mici, inclusiv întreprinderile nou-înființate care se aflau deja în dificultate înainte de 31 decembrie 2019, și (ii) să ofere stimulente pentru ca investitorii privați să participe la măsurile de recapitalizare în contextul crizei generate de coronavirus.

„Microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate au un rol extrem de important în redresarea economică a Uniunii. Acestea au fost afectate în mod deosebit de lipsa de lichidități provocată de pandemia de coronavirus și se confruntă cu dificultăți mai mari în ceea ce privește accesul la finanțare. Astăzi am extins cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să sprijine și mai mult aceste întreprinderi. De asemenea, am introdus condiții care să ofere stimulente investitorilor privați, astfel încât aceștia să participe alături de stat în recapitalizări, reducând astfel nevoia de ajutor de stat și riscul de denaturare a concurenței”, a spus Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă a Comisiei responsabilă cu politica în domeniul concurenței.

Prin modificările adoptate marți se extinde cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să acorde sprijin public în temeiul cadrului temporar tuturor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, chiar dacă acestea se aflau deja în dificultate financiară la 31 decembrie 2019, a explicat Comisia Europeană.

Sprijinul va fi acordat cu excepția cazului în care aceste societăți se află în proceduri de insolvență, au primit ajutor pentru salvare pe care nu l-au rambursat sau fac obiectul unui plan de restructurare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Având în vedere dimensiunea redusă a acestui tip de întreprinderi și implicarea lor restrânsă în tranzacții transfrontaliere, ajutoarele de stat temporare acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sunt mai puțin susceptibile să denatureze concurența pe piața internă decât ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mai mari, susține Executivul UE.

Comisia a adaptat, de asemenea, condițiile aferente măsurilor de recapitalizare în temeiul cadrului temporar pentru cazurile în care investitorii privați contribuie la majorarea capitalului întreprinderilor împreună cu statul.

Aceste modificări vor încuraja infuziile de capital cu o participare privată semnificativă în întreprinderi, limitându-se astfel nevoia finanțării prin intermediul ajutoarelor de stat și riscul de denaturare a concurenței. În special, dacă statul decide să acorde ajutoare pentru recapitalizare, dar investitorii privați contribuie în mod semnificativ la creșterea capitalului (în principiu, cu cel puțin 30% din noua infuzie de capital) în aceleași condiții ca statul, interdicția de achiziționare și plafonul referitor la remunerarea conducerii sunt limitate la trei ani. În plus, interdicția privind plata dividendelor nu li se aplică deținătorilor de noi acțiuni și nici deținătorilor de acțiuni existente, cu condiția ca aceștia din urmă să reprezinte, în total, mai puțin de 10% din societate.