Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 358 de milioane de euro (1,772 miliarde de lei) pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM), a anunțat miercuri Executivul comunitar.

Comisia Europeană a aprobat, în virtutea mecanismului prevăzut de Cadrul temporar pentru ajutor de stat, schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de epidemia de coronavirus și măsurile restrictive pe care guvernul român a trebuit să le implementeze pentru a limita răspândirea virusului.

În cadrul acestei scheme, ajutorul va lua forma unor subvenții directe pentru investiții în activități productive, până la o sumă maximă de un milion de euro (4,9343 milioane de lei) per beneficiar.

Schema va fi deschisă IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de epidemia de coronavirus, precum industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea. Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr de 4.000 de companii. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul (i) nu va depăși 1,8 milioane de euro per beneficiar; și (ii) se acordă până la 31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.