Comisia Europeană va reevalua situația bugetară a României, stat aflat în procedura de deficit excesiv, de îndată ce noul guvern va prezenta un buget pentru 2022 și o strategie bugetară pe termen mediu.

Din aprilie 2020, România face obiectul unei proceduri de deficit excesiv, ca urmare a încălcării în 2019 a pragului de deficit prevăzut în tratatele UE.

În iunie 2021, Consiliul a adoptat o nouă recomandare adresată României pentru a pune capăt deficitului public excesiv până cel târziu în 2024.

Întrucât obiectivul intermediar pentru 2021 a fost atins, Comisia consideră că, în acest moment, nu sunt necesare măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv pentru România, a precizat miercuri Executivul UE.

Comisia Europeană a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice din cadrul semestrului european 2022. Pachetul de toamnă al semestrului european include Analiza anuală privind creșterea durabilă, avizele privind proiectele de planuri bugetare (PPB) ale statelor membre din zona euro pentru 2022, recomandările de politică pentru zona euro și propunerea Comisiei de raport comun privind ocuparea forței de muncă.

Pachetul se bazează pe previziunile economice din toamna anului 2021, potrivit cărora economia europeană trece de la redresare la expansiune, dar se confruntă în prezent cu noi dificultăți.