Planul de investiții pentru Europa, lansat în 2014, a depășit deja obiectivul de investiții de 500 de miliarde de euro, a anunțat joi Comisia Europeană.

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au îndeplinit angajamentul de a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 500 de miliarde de euro în cadrul Planului de investiții pentru Europa, a anunțat joi Executivul UE

Au fost aprobate aproximativ 1.400 de operațiuni în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), cu ajutorul unei garanții bugetare din partea Uniunii Europene și cu resursele proprii ale Grupului BEI. Se preconizează că aceste operațiuni vor atrage investiții suplimentare de circa 514 miliarde de euro în toate țările din UE, în beneficiul a aproximativ 1,4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii.

Comisia și Grupul BEI au lansat Planul de investiții pentru Europa, cunoscut sub denumirea de Planul Juncker, în noiembrie 2014 pentru a ajuta la finanțarea companiilor și pentru a aduce Europa pe calea redresării economice. Pilonul financiar al planului, Fondul european pentru investiții strategice, a avut inițial sarcina de a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 315 miliarde de euro până în 2018. În urma succesului pe care l-a înregistrat, Parlamentul European și Consiliul au convenit să extindă domeniul de aplicare și dimensiunea fondului cu scopul de a mobiliza 500 de miliarde de euro până la finele anului 2020. 

FEIS permite Grupului BEI să finanțeze operațiuni care sunt mai riscante decât media investițiilor sale. Proiectele susținute de FEIS sunt adesea puternic inovatoare, fiind realizate de întreprinderi mici, fără istoric de creditare, sau grupează necesități de infrastructură mai mici în funcție de sector sau de geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obligat Grupul BEI să creeze noi produse de finanțare, de exemplu, împrumuturi riscante cu caracteristici de aport de capitaluri proprii sau platforme de investiții. Toate acestea au produs o transformare în profunzime a băncii și au revoluționat modul în care Europa își finanțează prioritățile.

În ultimii ani și, în special, după izbucnirea epidemiei de COVID-19, FEIS a fost redirecționat: el a servit drept sursă de inspirație pentru noul program de investiții al Comisiei pe perioada 2021-2027, programul InvestEU, și contribuie de pe acum la Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus. FEIS va juca totodată un rol important în pachetul de măsuri NextGenerationEU, menite să refacă economia europeană după șocul provocat de COVID-19. Mai exact, aportul FEIS va consta în completarea fondurilor pentru Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate, care urmărește să prevină cazurile de insolvență în rândul societăților europene.