Statele membre pot continua cu politici bugetare flexibile și anul viitor, iar Comisia Europeană nu va cere limitarea deficitelor nici în 2022 pentru ca guvernele să poată susțină redresarea economiilor post-pandemie.

Când pandemia a intrat în forță pe teritoriul european, Comisia Europeană a suspendat cerințele fiscale pe care le au în mod normal statele membre UE pentru a permite sprijinirea economiilor afectate de lockdown.

Comisia Europeană a adoptat miercuri o comunicare prin care le oferă statelor membre orientări generale cu privire la desfășurarea politicii fiscale în perioada următoare, pentru a asigura conceperea adecvată și calitatea măsurilor bugetare. 

„Comisia este hotărâtă să asigure un răspuns politic coordonat și coerent la criza actuală. Acest lucru necesită politici bugetare credibile, care să abordeze consecințele pe termen scurt ale pandemiei de COVID-19 și să sprijine redresarea, fără a pune în pericol sustenabilitatea bugetară pe termen mediu”, a comunicat Executivul comunitar.

Comisia a propus activarea clauzei derogatorii generale în martie 2020, ca parte a strategiei sale de a răspunde rapid, ferm și coordonat la pandemia de coronavirus. Această activare a permis statelor membre să ia măsuri pentru a face față în mod adecvat crizei, abătându-se totodată de la cerințele bugetare care s-ar aplica în mod normal în temeiul cadrului bugetar european.

Comunicarea din această săptămână prezintă considerațiile Comisiei cu privire la dezactivarea sau continuarea activării clauzei derogatorii generale și oferă totodată indicații generale privind politica bugetară globală în cursul perioadei următoare, inclusiv în legătură cu implicațiile Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) pentru politica bugetară.

Potrivit Comisiei, coordonarea politicilor bugetare naționale este esențială pentru sprijinirea redresării economice, iar politica bugetară ar trebui să rămână flexibilă și să se adapteze la evoluția situației.

O decizie viitoare privind dezactivarea clauzei sau continuarea activării acesteia pentru 2022 ar trebui luată în urma unei evaluări globale a situației economiei pe baza unor criterii cantitative, consideră Comisia. Spre exemplu, principalul criteriu cantitativ în evaluarea Comisiei ar fi nivelul activității economice în UE sau în zona euro în comparație cu nivelurile anterioare crizei (sfârșitul anului 2019).

„Prin urmare, actualele indicații preliminare ar sugera continuarea aplicării clauzei derogatorii generale în 2022 și dezactivarea sa începând cu 2023”, apreciază în prezent Executivul comunitar.

Acesta avertizează cu privire la retragerea prematură a sprijinului bugetar, care ar trebui menținut anul acesta și anul viitor, și prevede că, odată ce riscurile sanitare se diminuează, măsurile bugetare ar trebui să se orienteze treptat către măsuri mai specifice, de perspectivă, care să promoveze o redresare rezilientă și sustenabilă.

În plus, politicile bugetare ar trebui să țină seama de impactul MRR, dar și de forța redresării și de sustenabilitatea finanțelor publice.

MRR va avea un rol decisiv în a ajuta la redresarea Europei și va contribui la o reziliență sporită a economiilor și a societăților din UE, precum și la avansarea pe calea tranziției verzi și digitale.

Mecanismul va pune la dispoziția statelor membre 312,5 miliarde de euro sub formă de granturi și până la 360 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru a sprijini punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor. 

Dar punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență va avea și implicații importante pentru politicile bugetare naționale. Cheltuielile finanțate prin granturi din MRR vor oferi un impuls substanțial economiei în anii următori, fără a duce la creșterea deficitelor și datoriilor naționale. De asemenea, statele membre vor fi stimulate să aplice într-o mai mare măsură politici bugetare favorabile creșterii.

Totuși, MRR va contribui la redresare și va stimula creșterea potențială numai dacă finanțează investiții suplimentare productive și de înaltă calitate, în special atunci când este combinat cu reforme structurale în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări.

„Statele membre ar trebui să utilizeze în mod optim oportunitatea unică oferită de MRR pentru a sprijini redresarea economică, pentru a stimula intensificarea creșterii potențiale și pentru a îmbunătăți pozițiile bugetare subiacente pe termen mediu și lung”, mai spune Comisia.