Comisia Europeană a propus miercuri trei noi surse de venit pentru bugetul UE, care pe parcursul următoarelor decenii ar urma să permită rambursarea fondurilor colectate de Uniune pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU.

În perioada 2026-2030, se preconizează că aceste noi surse de venituri vor genera, în medie, până la 17 miliarde euro anual pentru bugetul UE.

Prima sursă o reprezintă veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii (ETS). În cadrul actualului sistem al UE de comercializare a certificatelor de emisii, majoritatea veniturilor provenite din licitarea certificatelor de emisii sunt transferate către bugetele naționale. Comisia propune ca, în viitor, 25% din veniturile provenite din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii să fie transferate către bugetul UE. La viteza de croazieră, veniturile pentru bugetul UE sunt estimate la aproximativ 12 miliarde euro pe an în medie în perioada 2026-2030 (9 miliarde euro în medie în perioada 2023-2030), a precizat Comisia.

Cea de a doua măsură se bazează pe resursele generate de mecanismul propus al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia propune alocarea către bugetul UE a 75% din veniturile generate de acest mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Veniturile pentru bugetul UE sunt estimate la aproximativ un miliard de euro pe an în medie pentru perioada 2026-2030 (0,5 miliarde euro în medie în perioada 2023-2030). Nu se preconizează că Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon va genera venituri în perioada de tranziție din 2023 până în 2025, potrivit Executivului comunitar.

Cea de a treia taxă se bazează pe cota din profiturile reziduale ale întreprinderilor multinaționale care vor fi realocate statelor membre ale UE în temeiul recentului acord OCDE/G20 privind realocarea drepturilor de impozitare („Pilonul unu”). Comisia propune o resursă proprie echivalentă cu 15% din cota profiturilor reziduale ale întreprinderilor care fac obiectul domeniului de aplicare, care vor fi realocate statelor membre ale UE. Comisia s-a angajat să propună o directivă în 2022, odată ce detaliile acordului-cadru incluziv al OCDE/G20 privind Pilonul unu vor fi finalizate, pentru a pune în aplicare acordul din cadrul Pilonului unu în conformitate cu cerințele pieței unice. Acest proces este complementar Directivei privind Pilonul doi, pentru care Comisia a adoptat astăzi o propunere separată. În așteptarea finalizării acordului, veniturile pentru bugetul UE s-ar putea ridica la aproximativ 2,5-4 miliarde euro pe an.

„Prin pachetul de astăzi, punem bazele rambursării NextGenerationEU și oferim un sprijin esențial pentru pachetul «Pregătiți pentru 55» prin punerea în aplicare a finanțării Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice. Prin urmare, prin intermediul setului de noi resurse proprii, ne asigurăm că generația următoare va beneficia cu adevărat de NextGenerationEU”, a declarat comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn.