Consiliul UE a constatat că România nu a luat măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și cere o ajustare mai severă până în octombrie, în special pe partea de cheltuieli ale statului.

Comisia Europeană a anunțat miercuri că autoritățile române trebuie să asigure respectarea recomandării Consiliului cu scopul de a corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu.

Astfel, Executivul UE cere guvernului român „să asigure aplicarea integrală a cadrului fiscal­bugetar”, dar și „să consolideze respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor”. De asemenea, sunt menționate și stabilitatea sistemului bancar și sustenabilitatea sistemului public de pensii, în contextul modificărilor legislative adoptate în ultimul an.

Consiliul a constatat încă de anul trecut că România s-a abătut semnificativ de la obiectivul bugetar pe termen mediu - respectiv menținerea unui deficit structural sub 1% din PIB - și a recomandat luarea de măsuri pentru ca rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete să nu depășească 3,3% în 2018 și 5,1% în 2019, ceea ce ar fi corespuns unei ajustări structurale anuale de 0,8% din PIB în fiecare an.

Însă, Consiliul a constatat că România nu a luat nicio măsură eficientă în acest sens, astfel că a fost nevoie de o ajustare și mai drastică. Nici aceste măsuri nu au fost adoptate, astfel că în iunie 2019, Consiliul a adoptat o nouă recomandare în care a confirmat necesitatea ca România să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu va depăși 4,5% în 2019, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 1% din PIB.

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, există riscul unei abateri de la ajustarea recomandată de Consiliu în 2019.

Pentru 2020, Consiliul a recomandat României să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu va depăși 5,1%, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,75% din PIB.

UE apreciază că deficitul public va depăși, în 2019 și în 2020, valoarea de referință de 3% din PIB prevăzută în regulamentelel europene.

„În general, Consiliul consideră că, având în vedere deteriorarea puternică a perspectivelor bugetare, pentru a se respecta dispozițiile Pactului de stabilitate și de creștere vor fi necesare măsuri suplimentare semnificative începând din 2019”, se arată în recomandările specifice trimise de Comisia Europeană României.