Comisia Europeană propune un set de măsuri pentru a crește siguranța aprovizionării cu semiconductori, intenționând să-și consolideze poziția de lifer în domeniul tehnologiilor.

Uniunea Europeană vrea să mobilizeze investiții publice și private de peste 43 de miliarde de euro pentru a-și dubla cota pe piața cipurilor, la 20% în 2030.

Ar fi una dintre cele mai mari sume alocate pentru o politică a UE, exceptând politicile tradiționale - cea agricolă și de coeziune - dar ambițiile europenilor sunt foarte mari.

„Actul european privind cipurile va consolida competitivitatea și reziliența Europei și va contribui la realizarea atât a tranziției digitale, cât și a celei verzi”, susține Comisia Europeană.

Criza recentă a cipurilor a pus în lumină - la fel ca penuria de echipamente medicale din primăvara lui 2020 - dependența Europei de alte regiuni pentru aprovizionarea unor sectoare cheie ale economiei UE.

Din cauza ofertei scăzute de semiconductori de la nivel mondial, producția a fost parțial sistată într-o gamă largă de sectoare, de la automobile la dispozitive medicale. „În sectorul automobilelor, de exemplu, producția din unele state membre a scăzut cu o treime în 2021. Acest lucru a evidențiat mai clar dependența mondială extremă a lanțului valoric al semiconductorilor de un număr foarte limitat de actori, într-un context geopolitic complex, dar a și ilustrat importanța semiconductorilor pentru întreaga industrie și societate europeană”, arată Comisia Europeană.

Executivul UE spune că propunerea se va baza pe punctele forte ale Europei – organizații și rețele de cercetare și tehnologie de vârf la nivel mondial, precum și producători de echipamente inovatoare – și va aborda punctele slabe rămase.

„Scopul este crearea unui sector prosper al semiconductorilor, de la cercetare la producție și un lanț de aprovizionare rezilient. Actul va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde de euro și va stabili măsuri pentru a preveni, a pregăti, a anticipa și a răspunde rapid la orice viitoare perturbare a lanțurilor de aprovizionare, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali. De asemenea, actul va permite UE să își realizeze ambiția de a-și dubla cota de piață actuală, pentru ca aceasta să ajungă la 20% în 2030”, arată Comisia, într-un comunicat.

Șefa Comisiei apreciază că Actul european privind cipurile va schimba radical competitivitatea mondială a pieței unice europene. „Pe termen scurt, acesta ne va spori reziliența la crizele viitoare, permițându-ne să anticipăm și să evităm perturbările lanțului de aprovizionare, iar pe termen mediu, va contribui la transformarea Europei într-un lider industrial în acest sector strategic”, a spus Ursula von der Leyen.

Statele membre sunt încurajate să înceapă imediat eforturile de coordonare pentru a înțelege situația actuală a lanțului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, pentru a anticipa eventualele perturbări și pentru a lua măsuri corective care să permită depășirea penuriei actuale, până la adoptarea regulamentului.

Propunerea Comisiei include mai multe inițiative, dar și o recomandare adresată statelor membre - un instrument cu efect imediat, care permite lansarea mecanismului de coordonare între statele membre și Comisie pentru a discuta și a lua decizii cu privire la măsurile oportune și proporționale de răspuns la criză. 

Ulterior, Parlamentul European și statele membre vor trebui să discute propunerile Comisiei referitoare la Actul european privind cipurile în cadrul procedurii legislative ordinare.

Principalele componente ale Actului sunt:

Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va reuni resurse din partea Uniunii, a statelor membre și a țărilor terțe asociate la programele existente ale Uniunii, precum și din partea sectorului privat, prin intermediul Întreprinderii comune consolidate pentru cipuri, rezultată din reorientarea strategică a întreprinderii comune existente „Tehnologii digitale esențiale”. Se vor pune la dispoziție 11 miliarde EUR pentru a consolida cercetarea, dezvoltarea și inovarea existente, pentru a asigura dezvoltarea de instrumente avansate de semiconductori, de linii-pilot pentru crearea de prototipuri, pentru testarea și experimentarea de noi dispozitive pentru aplicații inovatoare în viața reală, pentru a forma personalul și pentru a dezvolta o înțelegere aprofundată a ecosistemului și a lanțului valoric al semiconductorilor;

un nou cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție, atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea ce privește nodurile avansate și cipurile inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic. În plus, un Fond pentru cipuri va facilita accesul la finanțare al întreprinderilor nou-înființate, pentru a le ajuta să își maturizeze inovațiile și să atragă investitori. Acesta va include, de asemenea, o facilitate specifică de investiții de capital pentru semiconductori în cadrul InvestEU, menită să sprijine întreprinderile în curs de extindere și IMM-urile să se extindă pe piață;

un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie, pentru monitorizarea aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea cererii și pentru anticiparea penuriilor. Mecanismul va monitoriza lanțul valoric al semiconductorilor prin colectarea de informații esențiale de la întreprinderi, pentru a cartografia principalele puncte slabe și blocaje. Acesta va stabili o evaluare comună a crizelor și va coordona acțiunile care trebuie întreprinse pe baza unui nou set de instrumente pentru situații de urgență. De asemenea, mecanismul va reacționa rapid și hotărât prin utilizarea deplină a instrumentelor naționale și ale UE.