Veniturile unei gospodării au fost, în medie, de 3.329 de lei lunar în trimestrul al doilea, în timp ce cheltuielile au ajuns la 2.797 de lei pe lună în aceeași perioadă, arată datele Institutului Național de Statistică.

Față de primul trimestru, veniturile gospodăriilor au crescut ușor, cu 2,4% (față de 3.250 de lei/lună), în timp ce cheltuielile au crescut și mai puțin, cu doar 1,3% (de la 2.761 lei/lună). În 2016, o gospodărie încasa pe medie 2.945 de lei lunar și cheltuia 2.534 de lei/lună.

Calculate individual, veniturile unei persoane s-au cifrat la 1.233 lei/lună în al doilea trimestru al anului 2017, în timp ce cheltuielile au fost de 1.048 lei/persoană/lună.

Potrivit INS, veniturile bănești au fost, în medie, de 3.011 lei lunar pe gospodărie (1.143 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 319 lei lunar pe gospodărie (121 lei pe persoană). Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (61,2% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (21,7%), veniturile din agricultură (2,3%), veniturile din activități neagricole independente (2,3%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,4%). O pondere importantă dețin și veniturile în natură (9,6%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (8,2%).

Peste 70% din cheltuieli au fost destinate consumului, și doar 0,6% au fost sume cheltuite pentru investiții, precum cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc, arată datele statistice. Produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut, în trimestrul II 2017, în medie, 35,8% din consumul gospodăriilor, pentru utilități consumatorii au alocat 15,5% din cheltuielile lor, în timp ce sumele pentru alcool și tutun și, respectiv, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte au reprezentat 8,3% și 7,5% din total.

Conform INS, mediul de rezidență influențează diferențele de nivel și, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor din mediul urban și mediul rural.