UE a anunțat joi investiții de 2,2 miliarde de euro în 140 proiecte-cheie de transport. Zece dintre acestea sunt în România.

Investițiile finanțate de UE, prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, vor contribui la construirea pe întregul continent a legăturilor de transport care lipsesc, vor sprijini transportul sustenabil și vor crea locuri de muncă, a anunțat joi Comisia Europeană.

„Contribuția UE în cuantum de 2,2 miliarde de euro la această infrastructură de transport esențială va contribui la impulsionarea redresării; ne așteptăm ca această contribuție să genereze investiții în valoare de 5 miliarde de euro. Investim în diferite tipuri de proiecte, cum ar fi transportul pe căi navigabile interioare, conexiunile multimodale, combustibilii alternativi sau infrastructura feroviară de mari dimensiuni. Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este unul dintre instrumentele noastre esențiale pentru crearea unui sistem de transport rezilient și rezistent la crize, care este vital în prezent, dar și pe termen lung”, a spus Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi.

În România vor fi finanțate proiecte precum linia de cale ferată ce unește Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă din București, studii de fezabilitate vizând lucrări de modernizare a mai multor sectoare de cale ferată, dar și modernizarea Gării de Nord. De asemenea, vor fi finanțate și câteva proiecte care se desfășoară în mai multe state membre, cum ar fi sisteme de informații privind controlul traficului aerian la nivel european. 

Proiectele au fost selectate pentru finanțare prin intermediul a două cereri de propuneri competitive lansate în octombrie 2019 (cererea obișnuită de propuneri MIE - Transporturi) și în noiembrie 2019 (cererea de propuneri privind mecanismul de finanțare mixtă pentru transporturi în cadrul MIE). Contribuția financiară a UE se acordă sub formă de granturi, cu diferite rate de cofinanțare, în funcție de tipul de proiect.

Prin intermediul acestui buget, UE își va îndeplini obiectivele în materie de climă prevăzute de Pactul verde european. Se pune un accent deosebit pe proiectele care consolidează rețeaua feroviară, inclusiv legăturile transfrontaliere și conexiunile cu porturi și aeroporturi. Transportul pe căile navigabile interioare este stimulat printr-o capacitate mai mare și prin conexiuni multimodale mai bune la rețelele rutiere și feroviare. În sectorul maritim se acordă prioritate proiectelor de transport maritim pe distanțe scurte, bazate pe combustibili alternativi, precum și instalării de surse de alimentare la țărm cu energie electrică în vederea reducerii emisiilor provenite de la navele care staționează în porturi.

Per ansamblu, în cadrul programului MIE sunt disponibile pentru granturi 23,2 miliarde de euro din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 în vederea cofinanțării de proiecte privind rețeaua transeuropeană de transport în statele membre ale UE. În total, MIE a sprijinit până în prezent 794 de proiecte în sectorul transporturilor, în valoare totală de 21,1 miliarde EUR.