Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a primit și soluționat în anul 2022 un număr de 39.001 reclamații formulate de persoane fizice și juridice.

Reclamațiile au fost făcute de beneficiari ai serviciilor prestate de operatorii economici din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale. Din total, 25.974 de reclamații au fost înregistrate în sectorul energiei electrice, iar în sectorul gazelor naturale au fost 13.027 de reclamații.

"Tendința de adresare a reclamațiilor se menține în creștere față de anii anteriori, prin comparație cu anul 2021, în anul 2022, fiind înregistrată o creștere a numărului de reclamații de 64%, generată de problemele întâmpinate de consumatori în piața concurențială de energie electrică și de gaze naturale, cel mai adesea fiind semnalate aspecte legate de emiterea și facturarea propriu-zisă a energiei electrice și gazelor naturale cu aplicarea schemelor de compensare și a plafonărilor de către furnizori, de contractarea energiei electrice și gazelor naturale, de problemele apărute la racordarea la sistemele/rețelele de gaze naturale/energie electrică a utilizatorilor, inclusiv a prosumatorilor, dar și aspecte legate de instalarea grupurilor de măsurare, precum și de citirea indexului afișat de acestea", precizează ANRE.

Pe parcursul anului 2022, în urma acțiunilor de control efectuate, s-au aplicat 2.776 de sancțiuni contravenționale operatorilor economici din sectorul energiei, în valoare totală de 37.193.684 lei.

În domeniul energiei electrice s-au aplicat un număr de 2.371 sancțiuni contravenționale, în valoare de 25.723.684 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

Nerespectarea obligației de citire a indexului aparatului de măsură a energiei electrice al clientului casnic, la un interval de maxim 3 luni, în vederea emiterii facturii de regularizare;

Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

Nerespectarea obligației de a transmite furnizorilor indexul echipamentului de măsurare, în vederea regularizării obligațiilor de plată, ca urmare a schimbării efective a furnizorului de energie electrică;

Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea clienților la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

Nerespectarea prevederilor legale privind calitatea tehnică a energiei electrice din standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

Integrarea, cu mari întârzieri, în sistemul de măsurare inteligentă (SMI) a contoarelor inteligente instalate la locurile de consum și neasigurarea disponibilității continue a datelor de măsurare a energiei electrice;

Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;

Nerespectarea obligației de a returna clientului final sumele datorate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii cu decontul final de lichidare, în situația în care se înregistrează un sold negativ;Nerespectarea conținutului facturii de energie electrică;

Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

Nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electrică;

Nerespectarea prevederilor legale privind perioada de facturare a energiei electrice;

Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de energie electrică conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

În domeniul gazelor naturale s-au aplicat 405 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.470.000 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

Nerespectarea obligației de emitere a avizului tehnic de racordare în termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare corecte și complete;

Nerespectarea obligației de gestionare, actualizare și asigurare a trasabilității documentelor/documentațiilor aferente obiectivelor sistemului de distribuție, inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparațiile și intervențiile efectuate;

Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;

Nerespectarea obligației de a emite factura cu decontul final de lichidare și de a o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;

Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de gaze naturale conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

Mai multe detalii despre companiile reclamate și amendate puteți găsi aici.