Banca Mondială consideră corupția cauza cea mai importantă pentru sărăcie. Corupția trădează contractul social dintre cetățean și cei pe care acesta îi învestește să acționeze în numele lui.

Pentru a înțelege corupția, trebuie să înțelegem cum e să fii cinstit, corect. Dacă cineva nu are un astfel de comportament, este esențial ca dovezile să fie prezentate în fața unui arbitru - judecător - care să fie mai presus de orice bănuială în termenii corectitudinii, ai cinstei.

Despre corupție și anticorupție fiecare aude de dimineața până seara. Jurnalele TV și dezbaterile de orice fel sunt dominate de această temă. De ce este aceasta importantă?

Un răspuns simplu este: pentru că afectează viața fiecăruia.  

Corupția este un „obstacol în calea creșterii economice” (Comisia europeană, 2018, online). Este greu de indicat prin calcule precise cât se pierde prin corupție, însă o estimare aproxiamtivă arată că, la nivelul Uniunii Europene, valoarea banilor care nu mai ajung la cetățean din cauza corupției egalează bugetul Uniunii Europene (Comisia Europeană, 2018, online). Corupția este estimată, la nivelul economiei Uniunii Europene, la 120 de miliarde de euro.

Corupția este considerată sursa sărăciei, iar Banca Mondială explică cât de mult îi costă corupția pe cetățeni și cât de mult s-ar putea face cu acei bani pentru a reduce și combate sărăcia. 

Infracțiunile de corupție în Codul Penal

Infracțiunile de corupție sunt incluse în Codul Penal la art. 289-294.

Art 289 Luarea de mită

(1) „Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.”

Noul Cod Penal (2018) a fost actualizat prin Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal din 24 octombrie 2012, Monitorul Oficial 757/2012;

Darea de mită este de asemenea sancționată cu închisoare. Codul Penal precizează:

art 290 (1) „Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.” (V. art. 290 din noul Cod Penal)

Traficul de influență

art 291 (1) (1) „Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. ”  (V. art. 291 din noul Cod Penal)

Cumpărarea de influență 

art 291 (1) CP „Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.” (V. art. 292 din noul Cod Penal)

Efecte ale corupției 

  • „Studiile empirice arată că persoanele cu posibilități financiare reduse plătesc un procent ridicat din venitul lor pentru a da mită.
  • Corupția erodează încrederea în guverne și dinamitează contractul social.
  • Corupția alimentează și perpetuează inegalitățile și nemulțumirile, care duc la fragilitate, extremism violent, conflict.
  • Corupția împiedică investițiile, cu efecte asupra creșterii economice și locurilor de muncă. Forme - poate influența serviciile (ex. mita pentru un funcționar) - câștigători necinstiți ai unor licitații.” (Banca Mondială, 2018, online)

Ce este marea corupție

"Un agent public privează un grup social sau o parte importantă a populației statului de un drept fundamental; cauzează statului sau oricărei persoane o pierdere de 100 de ori mai mare decât nivelul minim de suzistență al populației - ca rezultat al mitei, fraudei, deturnării de fonduri sau a altor forme de corupție."  - definiție dată de Transparency International. Această organizație stabilește și un Index al corupției pentru statele lumii.

 Studiu de caz: 

Episodul 7 - De ce Ținutul Distracției nu are un teren de joacă echipat?

Al 7-lea episod din seria celor 10 animații scurte realizate de Asociația Digital Bridge (EURACTIV România) în parteneriat cu Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) este dezvoltat în special pentru copiii din clasele gimnaziale, în vederea familiarizării acestora cu principiul „statului de drept”. 

Rulo și prietenii săi și-ar dori să aibă acces la un complex sportiv de antrenament, cum există în alte părți, în care să aibă teren de fotbal și teren de tenis, dar Ținutul lor nu are încă un astfel de spațiu. Anul acesta însă șeful ținutului, domnul Bolovan, a strâns bani de la comunitate pentru a construi primul complex sportiv al Ținutului Distracției.

Din păcate pentru Rulo și prietenii săi, domnul Bolovan are alte planuri. El vrea să obțină ceva pentru el și nu este interesat de copii și de comunitate.

RULO (Ep. 7): De ce Ținutul nu are teren de joacă?

Mai mult pe EurActiv »