Opt apeluri de proiecte Active Citizens Fund - Romania sunt disponibile, cu primul termen-limită 11 martie 2020.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a anunțat pe 9 ianuarie mult așteptata lansare a granturilor medii și mari din cadrul Active Citizens Fund. Acestea sunt detaliate, cu acces la documentele necesare, la www.activecitizensfund.ro/apeluri.

Harta virtuală a apelurilor

"Ca să vă dați seama ce apel se potrivește mai bine organizației voastre, puteți face un test la https://activecitizensfund.ro/harta-apelurilor/", recomandă FDSC, care derulează fondurile Active Citizens în România.

Depunerea proiectelor se face exclusiv online.

Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite (ongoing)

Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.
Detalii

Apel #2 – Educație și implicare civică (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este de a crește nivelul educației pentru drepturile civice și drepturile omului și de a acorda sprijin în exercitarea/consolidarea drepturilor lor.
Detalii

Apel #3 – Activism civic și advocacy (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.
Detalii

Apel #4 – Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal (ongoing)

Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.
Detalii

Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.
Detalii

Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (ongoing)

Obiectivul acestui Apel este de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.
Detalii

Apel #7 – Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este să susțină acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.
Detalii

Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populației de etnie romă.

Detalii