Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a lansat al doilea apel de proiecte din Fondul pentru Relații Bilaterale a fost lansat pe 20 ianuarie 2020. Este vorba de granturi mici (1.000-3.000 euro), pentru proiecte de scurtă durată (1-1,5 luni).

Un prim apel de proiecte din Fondul pentru Relații Bilaterale a fost lansat în septembrie 2019.

Alocarea totală maximă pentru respectivul Apel pentru Cereri de finanțare a fost de 75.000 EUR.

Valoarea minimă a grantului per proiect a fost de 1.000 EUR, iar valoarea maximă este de 3.000 EUR, cu o limită maximă de 1.500 EUR per participant per călătorie. Nu s-a solicitat cofinanțarea proiectelor – rata de finanțare pentru un proiect este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.


În cadrul apelului au fost trimise și înregistrate 25 dosare de aplicație (https://activecitizensfund.ro/rezultate-selectie-apel-1-2019-bilaterale/). 21 de Cereri de finanțare au îndeplinit criteriile de conformitate administrativă și de eligibilitate și au intrat în etapa de evaluare tehnică, iar 15 dintre acestea au fost propuse spre finanțare, dintre care o serie în domeniul educației.

Exemple de proiecte

 - "Youth Media Literacy Express", Norsensus Mediaforum- Norvegia, 2.896 euro, 1 lună

- "Exemple de bună practică cu privire la buna guvernare în domeniul educației" (2.620 Euro) - Societatea Acdemică din România 1,5 luni

- "Memoria ca metodă în educația civică" - Asociația Forum Apulum, 2.521 euro, 1 lună

Pe scurt despre consorțiul care acordă granturile și despre obiectivele urmărite - la DGcademy.com

Detalii pe site-ul programului


Exemple de proiecte

 - "Youth Media Literacy Express", Norsensus Mediaforum- Norvegia, 2.896 euro, 1 lună

- "Exemple de bună practică cu privire la buna guvernare în domeniul educației" (2.620 Euro) - Societatea Acdemică din România 1,5 luni

- "Memoria ca metodă în educația civică" - Asociația Apulum Forum, 2.521 euro, 1 lună

Pe scurt despre consorțiul care acordă granturile și despre obiectivele urmărite - la DGcademy.com

Detalii pe site-ul programului