Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) anunță finalizarea cursurilor de formare a experților selectați din cele 7 ONG-uri din județele Brașov, Cluj, Constanța, Ialomița, Maramureș, Mureș și Prahova în vederea capacitării ca watchdog în monitorizarea segregării în educație și în realizarea de acțiuni de advocacy de la nivel local până la nivel european pentru apărarea și promovarea drepturilor copiilor la non-discrimnare și educație de calitate.

Cursurile s-au desfășurat online în perioada 17-28 mai 2021 și au abordat 3 teme principale de formare: advocacy, monitorizarea segregării școlare și consilierea juridică a victimilor.

Informațiile dobândite în urma programului de capacitare vor ajuta la îndeplinirea responsabilităților de către monitorii locali privind monitorizarea segregării școlare din 880 de localități din 11 judete, desfășurarea campaniilor de advocacy și oferirea de consiliere juridică victimelor segregării.

Participanții sunt reprezentanți ai ONG-uri locale care activează la nivelul a 7  județe (Aici Pentru Tine – Brașov; Asociația Elevilor Constanța; CENRES – Cluj; RomaJust Asociația Juriștilor Romi – Ialomița; Young Roma Maramureș- Maramureș; Rază de Speranță – Mureș și  Asociația Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău – Prahova).

Roxana Șerban (Asociația Elevilor din Constanța): ”Am venit la aceste cursuri cu un backup în spate ca fost reprezentant al elevilor, și am înțeles modul cum funcționează sistemul de învățământ din România. Aceste cursuri m-au ajutat să îmi aprofundez anumite cunoștiințe pentru că nu am lucrat exclusiv pe subiectul segregării în școli, ci pe mai multe chestiune generale. Toate cele trei module mă vor ajuta și după finalizarea acestui proiect în activitatea pe care o desfășor în comunitate”.

Eugen Ghiță (Asociația Roma Just –Ialomița):”Este o oportunitate de instruire a personalului angajat și al voluntarilor din organizația noastră strict pe chestiunea segregării. Noi nu aveam atâtea informații pentru oamenii  care  merg în teren, așa cum avem acum, participând la aceste cursuri”. 

”Școala pentru toți copiii!”- II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului - CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară - ACDC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este îmbunătățirea practicilor instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării și discriminării rasiale datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica și raporta discriminarea elevilor romi în educație sub forma segregării.

+++

Project implemented by the Advocacy and Human Rights Center - CADO in partnership with Association of Community Development Consultants - ACDC, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.

The aim of the project is to improve institutional practices in the application of the legislation that prevents and combats racial segregation and discrimination through watchdog actions, monitoring and advocacy of the local NGOs empowered to identify and report discrimination against Roma students in education in the form of segregation.Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. 

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro.

Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

”The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway).

The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups.

With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway.

For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.