Ministerul Afacerilor Interne anunță că aproximativ 3.000 de candidați s-au înscris la concursul de admitere în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București.

Pentru anul universitar 2020 - 2021, au fost aprobate 578 de locuri pentru a fi scoase la concurs, repartizate pe facultăți, forme de învățământ, bugetate sau cu taxă de școlarizare.

Etapa de recrutare a candidaților de către structurile de resurse umane ale inspectoratelor de poliție județene s-a încheiat. Până la această dată, toți candidații înscriși au susținut inclusiv evaluarea psihologică, în baza unei planificări a Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru cele 138 de locuri din cadrul Facultății de Poliție, atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât și pentru frecvență redusă, s-au înscris 997 de candidați.

Pentru cele 350 de locuri destinate Facultății de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept, s-au înscris 1.230 de candidați atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât și pentru frecvență redusă pentru care se percepe taxă de școlarizare.În acest an, pentru Facultatea de Poliție de Frontieră au fost aprobate 25 de locuri pentru care candidează 253 de persoane.

Pentru cele 25 de locuri repartizate Facultății de Jandarmi s-au înscris 288 de candidați. Totodată, pentru cele 40 de locuri scoase la concurs de Facultatea de Pompieri, s-au înscris 156 de candidați, dintre care 12 sunt femei.

În continuare, candidații vor susține proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice în perioada 24-29 august, iar în zilele de 1 și 2 septembrie este planificată proba de evaluare a cunoștințelor.

Rezultatele finale ale candidaților admiși pe cele 578 de locuri vor fi afișate pe site-ul Academiei de Poliției în perioada 24 - 26 septembrie.