România ocupă ultimele locuri la majoritatea indicatorilor urmăriți în Monitorul educației și formării, ediția 2018, publicat marți de Comisia Europeană.

România rămâne una dintre puținele țări care nu au atins încă niciuna dintre principalele țintele pentru 2020, apreciază Comisia Europeană.

Executivul european notează că alocările de la buget pentru educație, ca procent din produsul intern brut, sunt în creștere, dar continuă să fie cu mult sub media UE.

Astfel, în 2016, România a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor cu educația (plus 18,4%), dar mare parte din această evoluție a fost provocată de cheltuielile cu creșterile salariale sau plățile retroactive pentru perioada 2008-2011. Chiar și în aceste condiții. alocarea a fost de doar 3,7% din PIB, unul dintre cele mai scăzute nivele din UE, unde media se cifra la 4,7% din PIB.

Monitorul evidențiază că România a făcut progrese notabile în ce privește rata ocupării forței de muncă în rândul tinerilor cu studii. „Însă, echitatea în educație, decalajul dintre mediul rural și urban și incluziunea romilor continuă să reprezinte provocări-cheie, care au consecințe la nivelul creșterii incluzive și a inegalităților în societate”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

România a înregistrat următoarele evoluții, privind cele șase ținte stabilite pentru 2020 la nivel european:

 

  • a treia cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din UE (proporția tinerilor care au cel mult gimnaziu în segmentul de vârstă 18-24 ani, perioada analizată 2014-2017): 18,1% (neschimbat comparativ cu 2014), față de o medie UE de 10,6%, apropiată de ținta de 10% pentru 2020;
  • pe ultimul loc în UE la ponderea absolvenților de studii superioare (segment de vârstă 30-34 ani, perioada 2014-2017): 26,3% (+1,3% în perioada analizată), față de o medie europeană aproape de ținta de 40% pentru 2020;
  • educația și îngrijirea preșcolarilor (vârsta de 4 ani – începutul ciclului primar, perioada 2013-2016): 88,2% (+1,8%), comparativ cu o medie UE de 95,3%, peste ținta pentru 2020;
  • tineri de 15 ani cu un nivel scăzut de cunoștințe (perioada 2012-2015): citire 38,7% (+1,5%), la o medie UE 19,7%; matematică 39,9% (-0,9%), medie UE de 22,2%; științe 38,5% (+1,2%), comparativ cu o medie UE de 20,6%; ținta UE pentru 2020 la acest capitol este de 15%;
  • rata de angajare a noilor absolvenți (20-34 ani, perioada 2014-2017): general 76% (+9,8%), la o medie europeană de 80,2% (82% țintă 2020); studii superioare 87,4%, peste media UE de 84,9%;
  • cea mai slabă rată din UE privind participarea adulților la procesul de învățare (25-64 ani, perioada 2014-2017): 1,1% (-0,4%), comparativ cu o medie UE de 10,9% (15% ținta pentru 2020).

 

La nivel european, raportul arată că au fost înregistrate progrese notabile privind atingerea țintelor pentru 2020. Totuși, persistă unele discrepanțele între statele membre, motiv pentru care sunt necesare mai multe reforme.

În 2016, în Uniunea Europeană, finanțarea publică pentru educație a crescut cu 0,5% în termeni reali față de anul precedent. Cu toate acestea, multe state membre continuă să investească mai puțin în educație decât au făcut-o înainte de criza economică, iar treisprezece state membre au cheltuit efectiv mai puțin.