Consiliul a adoptat luni un set de acte legislative menite să completeze cadrul legislativ din jurul programului Orizont Europa, Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027.

Statele membre au adoptat o decizie de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului Orizont Europa, care stabilește obiectivele operaționale și tipurile de activități avute în vedere pentru punerea în aplicare a programului Orizont Europa, precum și un regulament privind programul Euratom care completează programul Orizont Europa, asigurând continuarea activităților de cercetare și formare în domeniul nuclear, cu accent pe îmbunătățirea continuă a securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției.

Potrivit unui comunicat al Consiliului au fost adoptate și modificări ale Regulamentului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), care vizează în principal consolidarea viabilității financiare și o mai mare deschidere a comunităților de cunoaștere și inovare.

Totodată, a primit aprobarea în reuniunea de astăzi o decizie privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie, care stabilește domeniile prioritare și strategia EIT pentru perioada 2021-2027, prin definirea obiectivelor EIT, a acțiunilor-cheie, a modului de funcționare, a rezultatelor preconizate și a resurselor necesare.