Klaus Iohannis a transmis miercuri spre reexaminare Parlamentului actul normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări și completări Legii nr. 272/2004, care vizează, în principal: serviciile de protecție de care pot beneficia copiii solicitanți de azil, statutul copiilor ai căror părinți sunt aflați în străinătate, introducerea acordului scris al părinților sau al reprezentanților legali ai copiilor pentru derularea în unitățile școlare a programelor de educație sanitară, stabilirea unui climat pozitiv și incluziv în orice unitate de învățământ, pentru prevenirea și combaterea oricărei forme de violență psihologică – bullying – în școli, libertatea copiilor de a primi și de a difuza informații ce vizează bunăstarea lor, dezinstituționalizarea copiilor din sistemul de protecție.

Totodată, potrivit acestei legi, se abrogă o serie de ordine ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, se stabilesc măsuri tranzitorii, se interzice plasamentul copilului în servicii de tip rezidențial care nu sunt organizate conform Legii nr. 272/2004 și se instituie interdicția funcționării altor servicii de tip rezidențial decât cele prevăzute de acest act normativ, începând cu 1 ianuarie 2021.

Actul normativ supus reexaminării prevede, la art. 1 pct. 10, modificarea prevederilor art. 46 alineatul (3), litera i) din Legea nr. 272/2004. Această modificare prevede, în principal, înlocuirea noțiunii de „educație sexuală” cu cea de „educație sanitară” și introducerea obligativității obținerii acordului scris al părinților sau reprezentanților legali ai copiilor pentru derularea în unitățile școlare a programelor de educație sanitară, transmite Administrația Prezidențială.

”Învederăm că adoptarea de către Parlament a legii, în această formă transmisă la promulgare, a generat numeroase critici, atât din partea experților din domeniul educației, cât și a organizațiilor neguvernamentale, îndeosebi a celor reprezentative ale tinerilor și elevilor. În ceea ce privește oportunitatea acestor schimbări legislative, considerăm că modificările aduse Legii nr. 272/2004 creează dificultăți în aplicare și sunt contrare politicilor naționale și internaționale din domeniu, ceea ce afectează activitatea concertată existentă de a pune în aplicare măsurile destinate combaterii dificultăților cu care se confruntă unii membri ai societății din România. Totodată, considerăm că legea supusă reexaminării neglijează nevoia intensă a societății de a primi o educație pentru sănătate, ce constituie, de altfel, o prioritate a statului, menționată inclusiv în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 22/2020”, se arată în sesizare.

Prin introducerea sintagmei „educație pentru viață, inclusiv educație sanitară”, textul de lege se îndepărtează de principiul „promovării educației pentru sănătate” prevăzut în art. 3 lit. r) din Legea nr. 1/2011.

”Practic, reglementate în acest mod, programele de educație pentru sănătate sunt evidențiate doar prin educația sanitară, componenta de educație pentru sănătate sexuală fiind, astfel, eliminată sau simplificată la transmiterea în mod exclusiv de informații cu privire la igiena personală. Ideea de educație sanitară este una desuetă, ce nu mai corespunde conceptului actual privind sănătatea publică. Educația sanitară, fiind un termen utilizat înainte de anul 1990, cuprindea doar activități de asigurare a igienei. Or, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, conceptul de sănătate publică este unul complex, fiind definit ca știința care studiază problemele de sănătate ale unei populații, starea de sănătate a colectivității, serviciile de igiena mediului, serviciile generale sanitare și administrarea serviciilor de îngrijiri și este strâns legată de conceptele medicinii preventive, medicinii sociale, abordând sănătatea comunitară.Importanța educației pentru sănătate, mai ales a educației sexuale rezultă îndeosebi din necesitatea asigurării unui climat sănătos, în deplină siguranță pentru realizarea relațiilor dintre indivizi, care să garanteze integritatea fizică și psihică a acestora”, explică președintele.