Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 - 2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru, a anunțat luni Ministerul educației și cercetării.

În perioada 9 - 16 iulie, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare sau se pot transmite și electronic.

Proba scrisă din cadrul concursului de titularizare a personalului didactic din învățământul preuniversitar va avea loc pe 29 iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare, iar primele rezultate vor fi afișate pe 4 august.

Contestațiile vor putea fi depuse pe 4 și 5 august, iar în data de 11 august vor fi anunțate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil pe site-ul MEC - https://www.edu.ro/