Comisia Europeană a publicat miercuri un set de instrumente privind modalitățile de atenuare a ingerințelor externe în cercetare și inovare.

Ingerința externă are loc atunci când se desfășoară activități de către un actor statal străin sau în numele acestuia, care sunt coercitive, ascunse, înșelătoare sau de corupție și care contravin suveranității, valorilor și intereselor UE.

Setul de instrumente prezintă cele mai bune practici și este menit să sprijine instituțiile de învățământ superior și organizațiile care desfășoară activități de cercetare din UE în ceea ce privește protejarea valorilor lor fundamentale, inclusiv a libertății academice, a integrității și a autonomiei instituționale, precum și să protejeze personalul, studenții, rezultatele și resursele cercetării.

Setul include o listă de posibile măsuri de atenuare care pot contribui la elaborarea de către organizațiile de cercetare și inovare a unei strategii cuprinzătoare și adaptate nevoilor lor, pentru a face față riscurilor și provocărilor din străinătate. Aceste măsuri se axează pe patru domenii: valori, guvernanță, parteneriate și securitate cibernetică.

Lista neexhaustivă de posibile măsuri de atenuare publicată astăzi propune o abordare cuprinzătoare pentru ca actorii din domeniul cercetării și inovării să contracareze ingerințele externe: de la sensibilizare și prevenire, până la un răspuns eficace, redresare și consolidarea rezilienței la amenințările viitoare.

Contribuind la acțiunea privind libertatea universitară din cadrul Agendei politice a Spațiului european de cercetare, Comisia a creat setul de instrumente în comun cu statele membre și cu partenerii din domeniul cercetării și inovării. 

”Împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul cercetării și inovării din întreaga Europă, am elaborat un set de instrumente util, care să ne ajute să ne protejăm valorile fundamentale, principalele rezultate ale cercetării și activele intelectuale. Sensibilizarea și punerea în aplicare a unor măsuri preventive sunt esențiale pentru combaterea amenințărilor de intruziune străină care vizează vulnerabilitățile critice și cuprind toate activitățile de cercetare, domeniile științifice, rezultatele cercetării, cercetătorii și inovatorii”, a declarat Mariya Gabriel, comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.