Organizațiile neguvernamentale solicită Ministerului educației să propună măsuri concrete de prevenire a segregării în educație prin îmbunătățirea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023.

Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO), Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC), și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) având în vedere lansarea în perioada imediat următoare a procedurii de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare din anul școlar 2022-2023, au transmis azi, 14 martie 2023, Ministerului Educației o serie de recomandări privind viitoarea METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023,  care sunt rezultatul monitorizării segregării școlare și aplicării Metodologie de prevenire a segregării școlare realizate în perioada iunie-octombrie 2021 cu sprijinul Ministerului Educație în cadrul proiectului Școală pentru toți copiii!-II,  în  peste 804 de unități școlare. 

Propunerile organizațiilor semnatare includ: 

  • Solicitarea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a informației dacă copilul care va fi înscris provine din sistemul de protecție instituționalizat sau se află în plasament familial care reprezintă indicator  de monitorizare potrivit Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare;
  • Includerea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a unui câmp distinct în care să se solicite părinților datele privind nivelul de educație formală pe care îl au - informație care reprezintă indicator  de monitorizare distinct potrivit Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare;
  • Solicitarea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a informației privind nivelul de venit a familiei cu inserarea de opțiuni privind gradul de venit;
  • Solicitarea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a informației privind etnia, care reprezintă indicator  de monitorizare potrivit Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare, ca opțiune distinctă, explicită la secțiunea naționalitate;
  • Introducerea în cadrul Contractului educațional tip prevederi care să reglementeze acordul părinților privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, inclusiv cu referire explicită la tipurile de informații și date menționate anterior, necesare monitorizării și evaluării segregării școlare;
  • Introducerea în circumscripțiile școlare a tuturor școlilor din proximitatea imediată (distanță maximă 2 km) a comunităților ilegal improvizate pentru evitarea refuzării înscrierii copiilor de vârstă școlară care nu dețin domiciliul în circumscripțiile școlare respective. Această prevedere va preveni înscrierea copiilor din astfel de comunități numai într-o singură școală și/sau în clase separate;
  • Înscrierea obligatorie a copiilor de vârstă școlară care nu dețin certificat de naștere pentru pPunerea în concordanță a noii metodologii de înscriere cu art 16 (4) al Legii 1/2011 modificată privind educația națională care prevede că: În vederea asigurării accesului la învățământul general obligatoriu prevăzut la alin. (1), unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal;
  • Menținerea obligativității pentru unitățile de învățământ că distribuirea elevilor înscriși pe clase se va realiza numai după finalizarea procesului de înscriere și uniformizarea metodei de repartizare a elevilor la clasele pregătitoare, pentru evitarea segregării pe clase a elevilor pe diferite criterii;
  • Introducerea obligativității repartizării învățătorilor la formațiunile de elevi în clasa pregătitoare constituite, prin extragere la sorți.

Toate propunerile avansate în prezenta sunt sincrone cu spiritul și intenția Ordinului ministrului educației naționale nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar dar și cu reglementări precizate în cadrul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.