În mijlocul unei pandemii care a avut un impact major asupra vieților copiilor din întreaga lume și în special asupra celor mai vulnerabili dintre ei, vocile celor mai tineri membri ai societății nu sunt în continuare ascultate.

În România rurală, rolul principal în luarea deciziilor aparține în continuare adulților, copiii fiind adesea puși în fața deciziilor care au impact asupra vieților lor, conform raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural”, realizat de World Vision România în 2020.

Peste 80% dintre copiii intervievați declară că rolul principal în luarea deciziilor aparține adulților, ei fiind doar informați despre decizia finală. Mai mult decât atât, doar 4% dintre copii și tineri afirmă că în ultimele 12 luni primarul sau consilierii locali le-au solicitat opinia.

Ca răspuns la această problemă, Fundația World Vision România lansează proiectul „Young Leaders Speak out for European Values”, o inițiativă finanțată printr-un grant oferit de Parlamentul European, al cărei scop este de a sprijini angajamentul copiilor în procesele democratice și de a susține importanța reprezentării copiilor și a implicării cetățenești cu privire la teme de interes comun în UE.

Proiectul Fundației se va derula timp de un an și vizează copiii cu vârste între 12 și 18 ani din zone rurale defavorizate, marcate de rate ridicate de sărăcie, excluziune socială, abandon școlar și cu multe familii monoparentale din județele Dolj, Vaslui, Vâlcea, Cluj, Ialomița.

Programul va dezvolta în continuare una dintre inițiativele cele mai importante ale World Vision România, anume Consiliul Consultativ al Copiilor, un organism deliberativ și cu rol de consultare ce reprezintă vocea celor peste 20.000 de copii din proiectele organizației în fața autorităților locale, naționale și internaționale. Consiliul este format din 12 copii și tineri, aleși pe un mandat de doi ani, care pun pe agenda publică nevoile copiilor și soluțiile pentru problemele cu care aceștia se confruntă. Acestea sunt analizate și incluse în obiectivele fundației. 

În cadrul proiectului, copiii din Consiliu reprezintă unul dintre principalele grupuri țintă. Aceștia vor lua parte la un program de mentorat în advocacy și comunicare, în special în mediile digitale, pentru a deveni adevărați ambasadori ai Europei în unele dintre locurile cele mai sărace din țară. Mentorii vor fi jurnaliști români cu mare experiență în presa scrisă, online și televiziune, specialiști în comunicare, digital și advocacy.

Ca parte a acestui program, tinerii implicați vor avea ocazia să comunice pe canalele de social media, vor pregăti campanii și alte demersuri de comunicare și vor înțelege mai bine contextul național, european, precum și rolul instituțiilor publice. 

Al doilea obiectiv al proiectului este dialogul constant cu cinci grupuri de inițiativă locală ale copiilor din zonele rurale defavorizate. În total, 82 de copii din aceste grupuri vor avea ocazia de a învăța despre cum se pot implica în procesele decizionale de la nivel local, național și european, printr-o serie de ateliere, webinare, dezbateri și evenimente online și offline. Grupurile de inițiativă locală se vor alătura, practic, Consiliului Consultativ, pentru a reprezenta mai bine în teritoriu interesele copiilor.

„Zilele acestea, am văzut dovada concretă a importanței participării copiilor la luarea deciziei pentru societate. Pe 24 martie, Comisia Europeană a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a Uniunii Europene privind drepturile copilului, precum și o propunere de instituire a unei garanții europene pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. La acest proces de consultare a contribuit și World Vision atât la nivel internațional, cât și în România. Copiii din proiectele World Vision România, prin reprezentanții lor din Consiliul Consutativ al Copiilor, Vreau în Clasa a 9-a, Grupurile de Inițiativă Locală și Școala din Valiză au contribuit la conturarea acestei strategii prin implicarea în procesul de consultare al CE din perioada octombrie-decembrie 2020”, a declarat Mihaela Nabăr, directorul executiv al World Vision România.