Legea europeană privind libertatea mass-mediei a intrat în vigoare marți și prevede măsuri destinate să protejeze independența și pluralismul presei. Noul regulament prevede măsuri de protejarea a presei și a jurnaliștilor.

Noului act legislativ prevede măsuri împotriva interferențelor politice în deciziile editoriale și a supravegherii jurnaliștilor, dar și o funcționare mai optimă a mass-mediei pe piața internă și online. 

„Pentru prima dată, UE dispune de un act legislativ care protejează libertatea mass-mediei. UE este conștientă de faptul că jurnaliștii au un rol esențial pentru democrație și că trebuie protejați. Solicit statelor membre să pună cât mai repede în aplicare noile norme, a declarat Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, potrivit comunicatului de presă al Comisiei Europene.

„Societățile din domeniul mass-mediei au un rol vital în cadrul democrațiilor noastre, dar se confruntă cu o scădere a veniturilor, cu amenințări la adresa libertății și a pluralismului mass-mediei și cu norme naționale diferite, neuniforme”, a declarat Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, în același comunicat.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei va facilita funcționarea mass-mediei – publice și private – la nivel transfrontalier pe piața internă a UE, fără presiuni nejustificate și ținând seama de transformarea digitală a spațiului mass-media. 

„Datorită Legii europene privind libertatea mass-mediei, societățile din domeniul mass-mediei vor beneficia de garanții comune la nivelul UE, prin care se asigură o pluralitate a vocilor, și vor putea fructifica mai bine oportunitățile legate de funcționarea pe piața noastră unică fără nicio interferență, privată sau publică”, a adăugat Breton. 

Regulamentul a fost propus de Comisia Europeană în septembrie 2022 și instituie mai multe măsuri de protecție a dreptului la pluritatea mass-mediei, care au devenit aplicabile după 6 luni.