Parlamentul European și statele membre UE au ajuns azi la acord informal privind adoptarea obiectivului de reducere netă cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990.

Comisia salută acordul provizoriu de astăzi, amintind că Legea europeană a climei este unul dintre elementele-cheie ale Pactului verde european, pact ce consacră angajamentul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și obiectivul intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Acest acord privind Legea europeană a climei este o etapă esențială pentru Comisia von der Leyen, îndeplinind unul dintre angajamentele anunțate în Orientările politice ale președintei din iulie 2019.

Pe lângă obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2050, acordul de astăzi consolidează cadrul european pentru acțiunile în domeniul climei prin introducerea următoarelor elemente:

- un obiectiv climatic ambițios pentru 2030 de reducere cu cel puțin 55 % a emisiilor nete comparativ cu 1990, precizând contribuția reducerilor și a absorbțiilor de emisii;

- recunoașterea necesității de a consolida absorbantul de carbon al UE printr-un regulament mai ambițios privind LULUCF, pentru care Comisia va face propuneri în iunie 2021;

- un proces pentru definirea unui obiectiv climatic pentru 2040, ținând seama de bugetul orientativ pentru emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2030-2050, care urmează să fie publicat de Comisie;

- un angajament privind emisiile negative după 2050;

- înființarea Comitetului științific consultativ european privind schimbările climatice, care va oferi avize științifice independente;dispoziții mai stricte privind adaptarea la schimbările climatice;

- o coerență puternică între politicile Uniunii și obiectivul neutralității climatice;

- un angajament de a iniția dialogul cu diverse sectoare pentru a pregăti foi de parcurs sectoriale menite să traseze calea către neutralitatea climatică în diferite domenii ale economiei.