Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva Ungariei și Poloniei pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTIQ.

Comisia a anunțat joi că lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei și Poloniei în legătură cu egalitatea și protecția drepturilor fundamentale.

În ceea ce privește Ungaria, cazurile includ legea recent adoptată care interzice sau limitează accesul persoanelor sub 18 ani la conținuturi care promovează sau prezintă „divergențe față de identitatea de sine corespunzătoare sexului la naștere, schimbarea sexului sau homosexualitatea”; și un avertisment care trebuie să figureze într-o carte pentru copii cu conținut LGBTIQ.

În ceea ce privește Polonia, Comisia consideră că autoritățile poloneze nu au răspuns pe deplin și în mod adecvat la întrebările sale privind natura și impactul așa-numitelor rezoluții privind „zonele fără ideologie LGBT” adoptate de mai multe regiuni și municipalități poloneze.

Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.

În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat și, într-o etapă ulterioară, să le trimită în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

”Europa nu va permite niciodată stigmatizarea unor părți ale societății noastre, indiferent dacă motivul stigmatizării ar fi persoanele iubite, vârsta, apartenența etnică, opiniile politice sau convingerile lor religioase”, a declarat pe 7 iulie 2021 președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European, în cadrul unei dezbateri privind cele două state membre aflate de mult timp în coliziune cu Bruxellesul.

”Egalitatea și respectarea demnității și a drepturilor omului sunt valori fundamentale ale UE, consacrate prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a apăra aceste valori”, precizează Executivul european.