În perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, UE a cheltuit prin programe de dezvoltare rurală aproximativ 10 miliarde de euro pentru măsuri de diversificare, scrie publicația elenă Agrotypos.

Investițiile în unități agroturistice au fost printre cel mai des finanțate proiecte de diversificare a producției agricole. Într-un raport special, publicat de Curtea Europeană de Conturi, se precizează că au fost efectuate verificări cu privire la în ce măsură unitățile agroturistice construite, în cadrul unui eșantion de 879 de proiecte relevante din 11 state membre UE, au continuat să furnizeze serviciile respective. Toate afacerile au fost finanțate în 2007-2013 și, în majoritatea cazurilor, plata finală a fost efectuată în 2014 sau 2015.

O treime din proiectele de diversificare, adică proiecte care vizează reorientarea populației din mediul rural spre activități non-agricole sau finanțarea de noi oportunități de afaceri, nu mai erau în funcțiune la momentul auditului. Acest lucru s-a constatat chiar și în cazul unor investiții de foarte mare valoare. Unul dintre cele mai des întâlnite tipuri de proiecte de acest gen au fost investițiile în pensiuni turistice. Din verificări a rezultat că doar 80% dintre afaceri mai oferă servicii de cazare turistică. Restul de 20% din unitățile turistice nu mai funcționau.

Mai ales în Bulgaria și România au fost luate măsuri administrative în urma depistării unor cazuri de utilizare în scopuri private a unităților turistice finanțate din fonduri europene.

Comisia a făcut recomandări statelor membre respective și, în cazul Bulgariei, a impus o corecție bugetară.

România a decis să reducă finanțarea pentru pensiunile turistice în 2021 și 2022.

Autoritățile bulgare au luat măsuri administrative efectuând controale ulterioare suplimentare, care s-au concentrat pe îndeplinirea prevederilor planului de afaceri. Majoritatea (76%) dintre cele 288 de pensiuni finanțate de UE nu au îndeplinit prețurile prevăzute.

Autoritățile bulgare au cerut restituirea sumei de 21 de milioane de euro.

După cum subliniază Curtea Europeană de Conturi, acest proces de recuperare decurge lent din cauza acțiunilor intentate în fața instanțelor naționale. Totuși, Bulgaria a încetat să susțină unitățile agroturistice în perioada de programare 2014-2020.

Sursa: RADOR