România trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare incompatibil în valoare de aproximativ 13 milioane de euro din partea Companiei Naționale Române a Uraniului, a anunțat luni Comisia Europeană.

Comisia Europeană a constatat că diferite măsuri de sprijin public acordate de România în favoarea Companiei Naționale a Uraniului SA (CNU) - deținută de stat - nu sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

În consecință, România nu poate pune în aplicare măsurile de sprijin prevăzute în planul de restructurare. De asemenea, aceasta trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare incompatibil în valoare de 13 milioane de euro, pe care CNU l-a primit în 2016, plus dobânda.

La 12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a CNU, care se confrunta cu dificultăți financiare. Planul inițial de restructurare includea un sprijin public pentru această întreprindere în valoare de 93 de milioane de euro (441 de milioane lei), sub formă de granturi, subvenții, anulare a datoriilor și conversie a creanțelor în acțiuni. Planul de restructurare a urmat unui împrumut reprezentând ajutor pentru salvare de urgență în valoare de aproximativ 13 milioane de euro (62 de milioane lei) acordat pentru a menține întreprinderea pe linia de plutire, pe care Comisia îl aprobase temporar la 30 septembrie 2016 și care nu a fost rambursat în termen de 6 luni, după cum prevăd normele UE privind ajutoarele de stat.

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit unui stat să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și impun, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, care să asigure restabilirea viabilității sale pe termen lung, ca întreprinderea să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca denaturările concurenței să fie limitate.

La 8 mai 2018, Comisia a inițiat o investigație aprofundată pentru a evalua dacă planul de restructurare inițial era în conformitate cu aceste condiții și, prin urmare, cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare.

În cursul investigației, în august 2018, respectiv, în aprilie 2019, România a prezentat Comisiei două planuri de restructurare modificate.

Ultimul plan de restructurare prezentat de România în aprilie 2019 prevedea un sprijin public total în valoare de aproximativ 38 de milioane de euro (178 de milioane lei). Această sumă includea diverse granturi acordate de stat, precum și nerambursarea împrumutului pentru salvare în valoare de 13 milioane de euro (62 de milioane lei) acordat în 2016.

Investigația Comisiei a arătat că cel mai recent plan de restructurare, la fel ca cele anterioare, nu înlătura preocupările exprimate de Comisie în momentul în care aceasta a inițiat investigația aprofundată în 2018.

Comisia a concluzionat că planul de restructurare prezentat de România nu este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, astfel că România nu poate pune în aplicare măsurile de ajutor prevăzute în plan, care includ granturi acordate de stat și nerambursarea împrumutului pentru salvare din 2016.

În plus, Comisia a concluzionat că împrumutul pentru salvare din 2016, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro, plus dobânda, care a fost prelungit și nu a fost rambursat după șase luni, este incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat și trebuie să fie recuperat de România.

În cazul în care CNU nu este în măsură să restituie ajutorul, aceasta ar trebui, în principiu, să își înceteze activitățile economice și să fie în cele din urmă lichidată, activele sale productive urmând a fi dobândite de alte societăți.

Tot luni, CE a anunțat că statul român trebuie să recupereze 570 de milioane de euro de la CFR Marfă.