Comisia a lansat un „Atlas al demografiei” al UE - un instrument interactiv pentru vizualizarea, monitorizarea și anticiparea schimbărilor demografice din Uniunea Europeană, dezvoltat de către Centrul Comun de Cercetare (JRC) al CE.

Atlasul oferă un acces rapid și facil la un corp cuprinzător de date și cunoștințe demografice colectate la nivelul UE, precum și la nivel național, regional și local.Atlasul conține statistici și proiecții oficiale ale Eurostat, date noi cu o rezoluție spațială înaltă, produse de JRC, precum și relatări tematice, care corelează tendințele demografice cu domeniile de politică specifice.

Atlasul va contribui la îmbunătățirea înțelegerii schimbărilor demografice și va anticipa dinamica demografică. Este un instrument „viu” care poate fi adaptat și extins la nevoile diferitelor politici și care poate sprijini elaborarea unor măsuri politice care promovează coeziunea socială și de care beneficiază toți cetățenii UE. Printr-o mai bună înțelegere a demografiei în UE, Comisia își poate îmbunătăți politicile.

„Atlasul demografiei” este pus la dispoziția publicului și poate sprijini activități în mai multe domenii de politică, inclusiv sănătate, ocuparea forței de muncă, educație, accesul la servicii, precum și politicile teritoriale și de coeziune.