Comisia Europeană îndeamnă România și Irlanda să comunice măsurile de transpunere a normelor UE de combatere a fraudelor vizând bugetul Uniunii.

Comisia a decis joi să trimită avize motivate Irlandei și României din cauza neîndeplinirii obligației de a comunica transpunerea normelor UE în legislația lor națională privind combaterea fraudelor vizând interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - „Directiva PIF” (UE) 2017/1371.

Statele membre ar fi trebuit să informeze Comisia Europeană până în iulie 2019 cu privire la măsurile luate pentru punerea în aplicare a directivei.

Aceste norme cresc nivelul de protecție a bugetului UE prin armonizarea definițiilor, a sancțiunilor și a perioadelor de limitare ale infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii.

De asemenea, directiva pune bazele competenței materiale a Parchetului European (EPPO), care va investiga, va urmări penal și va obține sancționarea acestor infracțiuni.

CE a deschis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând câte o scrisoare de punere în întârziere Irlandei și României în septembrie 2019.

În urma avizelor motivate de astăzi, statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor expuse de Comisia Europeană.

În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.