PE a adoptat marți o rezoluție referitoare la "Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: Să readucem natura în viața noastră” ce abordează actuala criză din domeniul biodiversității din Europa și de la nivel mondial.

Este nevoie de un "Acord de la Paris" și o lege europeană privind biodiversitatea pentru a se asigura că ecosistemele sunt refăcute, reziliente și protejate în mod adecvat până în 2050.

- 30% din suprafețele terestre și maritime ale Uniunii trebuie să fie protejate

- Obiective obligatorii pentru biodiversitatea urbană precum acoperișuri verzi pe clădirile noi

- Trebuie luate urgent măsuri pentru a opri scăderea numărului de albine și al altor polenizatori

Cum natura este în declin la nivel mondial într-un ritm fără precedent - un milion dintr-un total estimat de opt milioane de specii fiind în pericol de dispariție (conform raportului IPBES),  eurodeputații salută obiectivele ambițioase ale Strategiei UE privind biodiversitatea de a asigura că, până în 2050, ecosistemele mondiale sunt refăcute, reziliente și protejate în mod adecvat. Pentru a susține aceste obiective, ei solicită o lege privind biodiversitatea a Uniunii Europene similară cu Legea europeană a climei.

Eurodeputații regretă profund faptul că Uniunea Europeană nu și-a îndeplinit obiectivele în materie de biodiversitate pentru 2020. Ei consideră că noua strategie trebuie să abordeze în mod adecvat toți cei cinci factori determinanți pentru schimbare în natură. Aceștia sunt: schimbări privind modul în care folosim suprafețele terestre și maritime, exploatarea directă a organismelor, schimbările climatice, poluarea și speciile alogene invazive.

PE insistă că în Europa trebuie mobilizate 20 de miliarde de euro pe an pentru măsurile legate de biodiversitate.

Eurodeputații solicită și adoptarea unui "Acord de la Paris” privind biodiversitatea în cadrul viitoarei conferințe a ONU din octombrie 2021. Acest acord ar trebui să stabilească o serie de priorități în materie de biodiversitate la nivel mondial pentru 2030 și mai târziu.