Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare pentru România în valoare de 259 de milioane de euro cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), al cărei obiectiv este sprijinirea investițiilor în baterii, celule și panouri fotovoltaice.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, schema notificată de România, iar sumă pusă la dispoziție parțial prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

Prin această schemă se urmărește să se sprijine investițiile în producția, asamblarea și reciclarea bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice. Schema are drept obiective sprijinirea dezvoltării regionale a României și promovarea obiectivelor strategice ale UE legate de tranziția verde.

Schema de ajutoare, prevăzută cu un buget estimativ de 259 de milioane EUR, va fi finanțată parțial prin MRR, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu. Măsura urmărește: (i) să contribuie la dezvoltarea regională prin orientarea ajutoarelor către sectoare în care cererea este în creștere, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă ce necesită o forță de muncă calificată, precum și la o economie mai sustenabilă și mai competitivă și (ii) să promoveze tranziția verde a României și a UE.

În cadrul schemei, care se va aplica până la 31 decembrie 2024, ajutoarele se vor acorda sub formă de granturi directe destinate întreprinderilor care desfășoară activități în domeniul producției, asamblării și reciclării bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice, situate în zonele eligibile pentru ajutoare regionale din România. Aceste zone sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale a României pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027, care precizează și cuantumul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat pentru fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste zone.

„Această schemă românească în cuantum de 259 de milioane EUR, finanțată parțial prin Mecanismul de redresare și reziliență, va asigura un sprijin esențial pentru producția de baterii și de celule și panouri fotovoltaice. Măsura aprobată astăzi va promova dezvoltarea economică a celor mai defavorizate zone din România, în conformitate cu obiectivele de coeziune ale Uniunii, contribuind în același timp la accelerarea tranziției verzi”, a spus Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă responsabilă cu politica în domeniul concurenței.