Comisia Europeană a aprobat luni o schemă de ajutor în valoare de 610.000 euro (trei milioane de lei) lansată de pentru sprijinirea companiilor active în sectorul cultural independent din București, în contextul crizei generate de pandemia de COVID19

Măsura a fost aprobată conform Cadrului temporar privind ajutorul de stat, a precizat luni Comisia.

Ajutorul va fi distribuit sub forma subvențiilor directe. Scopul schemei este de a atenua lipsa lichidităților cu care se confrunta beneficiarii, din cauza măsurilor restrictive pe care Guvernul român a trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului.

Sprijinul public va acoperi anumite costuri suportate de beneficiari în perioada august - decembrie 2020: cheltuieli de închiriere pentru sediul central / biroul operațional, până la o sumă maximă de 4.020 euro (20.000 lei) pe lună; cheltuieli cu utilitățile publice (căldură, electricitate, apă, canalizare, deșeuri, gaze naturale); salarii și contribuții pentru maximum trei angajați, plafonate la salariul minim lunar național.

Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condițiile stabilite în Cadrul temporar privind ajutorul de stat: sprijinul nu va depăși 1,8 milioane de euro per beneficiar, iar ajutorul va fi acordat cel târziu până la 31 decembrie 2021.

Executivul comunitar a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia perturbările grave în economia unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) și condițiile Cadrului temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura conform normelor UE privind ajutoarele de stat.