Comisia Europeană a anunțat miercuri deschiderea a două investigații aprofundate în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine în sectorul energiei solare fotovoltaice.

Investigațiile se referă la rolul potențial de denaturare a pieței al subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

Comisia va evalua dacă operatorii economici în cauză au beneficiat de un avantaj necuvenit pentru a câștiga contracte de achiziții publice în UE.

Investigațiile lansate miercuri sunt rezultatul notificărilor transmise, pe de o parte, de Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH și, pe de altă parte, de Shanghai Electric UK Co. Ltd. și de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă română (Societatea PARC fotofotovoltaic ROVINARI EST S.A.) pentru proiectarea, construirea și exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW.

Acest proiect este finanțat parțial din Fondul UE pentru modernizare.

În conformitate cu Regulamentul privind subvențiile străine, întreprinderile sunt obligate să notifice licitațiile lor de achiziții publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 milioane de euro și când societății i s-au acordat contribuții financiare străine de cel puțin 4 de milioane de euro din cel puțin o țară terță în cei trei ani anteriori notificării.

În urma examinării preliminare a tuturor observațiilor, Comisia a considerat că este justificat să inițieze o investigație aprofundată pentru doi ofertanți, deoarece există suficiente indicii că ambele au primit subvenții străine care denaturează piața internă.

În cursul investigației aprofundate, Comisia va evalua în continuare presupusele subvenții străine și va obține toate informațiile necesare pentru a stabili dacă este posibil ca acestea să fi permis societăților să prezinte o ofertă nejustificat de avantajoasă ca răspuns la o licitație. O astfel de ofertă ar putea determina alte întreprinderi care participă la procedura de achiziții publice să piardă oportunități de vânzare.   

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind subvențiile străine, la sfârșitul investigației sale aprofundate, Comisia poate să accepte angajamentele propuse de societate dacă acestea remediază pe deplin și în mod eficace denaturarea, să interzică atribuirea contractului sau să emită o decizie fără obiecții.

Ambele consorții au transmis o notificare completă la 4 martie 2024. Comisia are acum la dispoziție 110 zile lucrătoare de la data respectivă pentru a lua o decizie. Inițierea unei investigații aprofundate nu aduce atingere rezultatului investigației.