Comisia Europeană a inițiat miercuri o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei ca urmare a încălcărilor dreptului UE comise de Tribunalul Constituțional al acestei țări.

Comisia consideră că hotărârile pronunțate de Tribunalul Constituțional la 14 iulie 2021 și 7 octombrie 2021 au încălcat principiile generale ale autonomiei, prevalenței, eficacității și aplicării uniforme a dreptului Uniunii și au adus atingere efectului obligatoriu al hotărârilor Curții de Justiție.

Mai mult, Comisia consideră că această jurisprudență încalcă articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care garantează dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă.

Drept urmare, jurisprudența acestui tribunal privează persoanele fizice implicate în proceduri în fața instanțelor poloneze de setul complet de garanții prevăzute la articolul respectiv.

De asemenea, Tribunalul Constituțional nu mai îndeplinește, în opinia Comisiei, nici cerințele necesare pentru a fi considerat drept o instanță independentă și imparțială stabilită prin lege, conform prevederilor tratatului.

”Uniunea Europeană este o comunitate de valori și de drept, iar cetățenii europeni merită să le fie protejate drepturile de care se bucură în temeiul tratatelor, indiferent de locul în care trăiesc în Uniune”, precizează Comisia Europeană.

După inițierea acestei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Polonia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere.