Comisia Europeană și-a prezentat joi strategia privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în Europa. Cu toate că UE este lider mondial în domeniul egalității de gen, violența bazată pe gen și stereotipurile persistă.

Pentru a remedia problemele încă existente, Comisia are în vedere mai multe acțiuni pentru următorii cinci ani.

”Niciun stat membru al UE nu a realizat egalitatea de gen. Progresele sunt lente, iar disparitățile de gen persistă în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea, îngrijirea și pensiile. Pentru a elimina aceste disparități și pentru ca Europa să își poată valorifica pe deplin potențialul în afaceri, politică și societate”, Strategia privind egalitatea de gen pe perioada 2020-2025 definește un set de acțiuni-cheie, printre care încetarea violenței bazate pe gen și eliminarea stereotipurilor, asigurarea unei participări și a unor oportunități egale pe piața forței de muncă, inclusiv a egalității de remunerare și realizarea unui echilibru între bărbați și femei în procesul decizional și în politică: 

  • În UE, 33% din femei au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale, în timp ce 55% au fost hărțuite sexual. Trebuie să înceteze violența bazată pe gen și stereotipurile dăunătoare cărora le cad victimă femeile. În acest scop, strategia solicită adoptarea de măsuri juridice de incriminare a violenței împotriva femeilor. Comisia intenționează, în special, să extindă domeniile de criminalitate în care armonizarea este posibilă în întreaga Europă la formele specifice de violență împotriva femeilor, inclusiv hărțuirea sexuală, abuzul asupra femeilor și mutilarea genitală feminină. În plus, Comisia va propune actul legislativ privind serviciile digitale care să clarifice ce măsuri se așteaptă din partea platformelor pentru a combate activitățile ilegale online, inclusiv violența online care vizează femeile.
  • În UE, femeile câștigă în medie cu 16 % mai puțin decât bărbații și se confruntă în continuare cu bariere în calea accesului și a menținerii pe piața forței de muncă. Egalitatea de gen este o condiție esențială pentru o economie europeană inovatoare, competitivă și prosperă. Având în vedere provocările demografice, precum și tranziția verde și cea digitală, sprijinirea femeilor în găsirea de locuri de muncă în sectoarele care se confruntă cu un deficit de personal calificat, în special cele ale tehnologiei și inteligenței artificiale, va avea un impact pozitiv asupra economiei Europei. Pentru a soluția problema remunerației inegale, Comisia lansează astăzi o consultare publică privind transparența salarială și va prezenta măsuri obligatorii până la sfârșitul anului 2020.
De asemenea, pentru ca femeile să își poată realiza întregul potențial pe piața forței de muncă, Comisia își va intensifica eforturile de asigurare a respectării standardelor UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, astfel încât atât femeile, cât și bărbații să aibă posibilitatea reală de a face alegeri în ceea ce privește dezvoltarea lor pe plan personal și profesional. Egalitatea de gen în contextul legat de piața forței de muncă, de incluziunea socială și de educație va continua să fie monitorizată prin intermediul semestrului european.  
  • Femeile sunt în continuare subreprezentate în pozițiile de conducere, inclusiv în cele mai mari întreprinderi din UE, unde doar 8 % din directorii generali sunt femei. Pentru ca femeile să devină lideri în afaceri, Comisia va susține cu fermitate, printre altele, adoptarea propunerii din 2012 privind echilibrul de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor. Comisia va promova, de asemenea, participarea femeilor în politică, inclusiv la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, și prin intermediul finanțării și al schimbului de bune practici. Pentru a da un exemplu, Comisia va depune eforturi pentru a atinge un echilibru de gen de 50 % la toate nivelurile propriei conduceri până la sfârșitul anului 2024. 

Totodată, sub conducerea comisarului pentru egalitate, Helena Dalli, și cu sprijinul nou-creatului Grup operativ în domeniul egalității, Comisia va integra perspectiva de gen în toate politicile și inițiativele majore ale UE. Acest concept este cunoscut și sub denumirea de „abordare integratoare a egalității de gen”.

Obiectivele Strategiei privind egalitatea de gen se vor reflecta și în acțiunile la nivel mondial ale UE de promovare a emancipării femeilor și de combatere a violenței bazate pe gen.

 „Europa este un loc propice femeilor, în pofida tuturor disparităților. Dat fiind faptul că societatea noastră trece prin tranziții importante, fie că este vorba de tranziția verde sau de cea digitală, trebuie să ne asigurăm că femeile și bărbații au șanse egale și că inegalitățile nu sunt agravate de schimbări. Dimpotrivă, trebuie să creăm condițiile necesare pentru ca femeile să devină agenți pentru o tranziție echitabilă la locul de muncă și în viața privată.”