În prima etapă a Instrumentului de sprijin tehnic (TSI), Comisia Europeană va sprijini 13 proiecte derulate de România.

Comisia Europeană a aprobat marți 226 de proiecte care se vor derula în cele 27 de state membre și vor sprijini eforturile de elaborare și punere în aplicare a reformelor naționale menite să stimuleze creșterea economică.

Aceste acțiuni de sprijin se realizează în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) și vor dispune, în 2021, de un buget total de 102,6 milioane de euro pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană. 

 

”Reformele sunt necesare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, consolidarea sistemelor de sănătate și a sistemelor sociale și educaționale și, în general, pentru sporirea rezilienței statelor membre și a părților interesate atunci când se confruntă cu provocări dificile și crize globale. Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument puternic care le poate permite statelor membre să realizeze reformele de care au nevoie pentru o creștere durabilă”,

 

a declarat comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira.

În prima fază, Comisia va sprijini România cu 13 proiecte în diverse domenii: elaborarea politicilor publice, planificare strategică și bugetară, sustenabilitatea investițiilor publice, îmbunătățirea conformității fiscale și a legislației fiscale, tranziția digitală și ecologică.

De asemenea, TSI va consolida capacitatea de implementare a Planului de recuperare și reziliență.

Bancă de dezvoltare

După ce un proiect precedent a inclus o analiză, un studiu de fezabilitate, propuneri pentru modificarea legislației și o foaie de parcurs pentru implementarea primei bănci de dezvoltare din România, urmează să fie sprijinit un proiect de follow up privind înființarea acestei bănci. Guvernul de la București consideră că o bancă de dezvoltare va juca un rol central în finanțarea de proiecte strategice în contextul redresării post-COVID, potrivit CE.

Reducerea abandonului școlar

În trecut, au fost derulate două proiecte succesive privind implementarea unui mecanism de  monitorizare și intervenție în cazul elevilor cu risc de abandon școlar. Proiectele-pilot au fost derulate în 10 județe. În cadrul proiectelor au fost furnizate îndrumări și materiale pentru școli și autoritățile competente la nivel național și local. Acum, România intenționează să implementeze mecanismul la nivel național.

59 de proiecte prin PSRS

România a beneficiat până acum de 59 de proiecte finanțate în cadrul predecesorului său, Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), prin intermediul căruia s-au realizat, începând din 2017, peste 1.000 de proiecte de asistență tehnică în toate statele membre.

Acest sprijin a vizat o gamă largă de domenii, printre care reforma fiscală, pregătirea investițiilor în infrastructură, tranziția verde și dezvoltarea durabilă, dezvoltarea regională, administrație publică și digitalizare.

Până în prezent, au fost încheiate cu succes 26 de proiecte.