Decretul-lege privind «Planul strategic Italia-Africa: Planul Mattei», aprobat zilele trecute de Consiliul de Miniștri, este alcătuit din șapte articole care definesc guvernanța, termenele, obiectivele și, în general, conținutul planului.

”Sala de control” va fi prezidată de premier„ Giorgia Meloni și va fi compusă din ministrul de externe în calitate de vicepreședinte, de ceilalți miniștri și de președintele Conferinței Regiunilor și Provinciilor Autonome, Cassa Depositi e Prestiti și Sace, scrie Il Corriere della Sera.

Mai sunt însă multe aspecte care trebuie definite și care urmează să fie clarificate în următoarele luni: de la țările implicate până la cantitatea de resurse alocate statelor individuale.

''Impresia este cea a creării unui alt mecanism birocratic complex și costisitor, fără a se dori în prealabil clarificarea scopurilor, obiectivelor și metodelor de realizare a acestora'', este de părere WWF. O critică împărtășită și de opoziție care a vorbit despre o ''cutie goală''. 

Cât durează planul

Așa cum citim în decret, planul va dura patru ani și poate fi actualizat și înainte de termenul limită, iar printre obiectivele sale se află coordonarea inițiativelor publice și private care vizează statele de pe continentul african.

De asemenea, textul prevede ''participarea statelor africane interesate de identificarea, definirea și punerea în aplicare a intervențiilor și angajamentul comun față de stabilitatea și securitatea regională și globală'', fără a defini însă modalitățile de acțiune și identitatea actorilor implicati.

Miniștrii au la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a decretului pentru a trimite un raport privind inițiativele care vizează statele de pe continentul african (planificate sau în curs) și propuneri de linii de acțiune și reformă. În termen de nouăzeci de zile de la acest termen, camera de control trebuie să finalizeze definiția Planului și să o trimită Consiliului de Miniștri pentru deliberare. În fiecare an, Parlamentul va fi actualizat cu privire la stadiul implementării Planului Mattei: raportul trebuie trimis Camerelor până la 30 iunie.

Planul Mattei va putea conta și pe o ''structură de misiune'', al cărei coordonator va fi identificat printre cei aparținând carierei diplomatice. Structura misiunii va avea sarcina de a sprijini camerei de control și va întocmi raportul anual care va fi transmis Parlamentului. Aceasta va fi alcătuita din doi manageri de nivel, inclusiv coordonatorul, două unități de conducere la nivel non-general, cincisprezece unități de personal nemanagerial și un contingent de experți în limita totală anuală de cheltuieli de 500.000 de euro.

Singurele cheltuieli menționate în decret sunt cele referitoare la costurile structurii misiunii și sunt estimate la 2,6 milioane de euro pe an, începând din 2024. Într-un proiect vehiculat în ultimele săptămâni, s-a avut în vedere înființarea unui Fond pentru Cooperare orizontală pentru Africa, căreia i-au fost alocate 600 de milioane pe parcursul a trei ani prin mutarea resurselor din Fondul italian pentru climă, o ipoteză care a stârnit protestele ecologiștilor. Numai că în textul Manevrei care a ajuns la Senat nu există nici urmă de Fondul pentru Africa.

Prin urmare, va trebui să mai așteptăm câteva luni înainte de a înțelege ce resurse vor fi alocate pentru consolidarea cooperării cu Africa. 

De la energie la fluxuri migratorii

Sectoarele de intervenție ale Planului Mattei sunt numeroase:

- cooperarea pentru dezvoltare;

- promovarea exporturilor și a investițiilor;

- educația, învățământul superior și formarea profesională;

- cercetare și inovare; sănătate, agricultură și securitate alimentară;

- furnizarea și exploatarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv apă și energie;

- protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice;

- modernizarea și consolidarea infrastructurilor, inclusiv a celor digitale;

- valorificarea și dezvoltarea parteneriatului energetic și în domeniul surselor regenerabile;

- sprijinirea antreprenoriatului, în special pentru tineri și femei;

- promovarea ocupării forței de muncă; turism, cultură, prevenire și combatere a imigrației ilegale și gestionarea fluxurilor migratorii legale.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA