Consiliul Uniunii Europene a introdus joi măsuri restrictive suplimentare împotriva unei persoane și a unei entități răspunzătoare de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Noile înscrieri pe listă vizează compania PJSC Alrosa și pe directorul său general, Pavel Alekseevich Marinychev. PJSC Alrosa este cea mai mare companie minieră de diamante din lume. Ea este deținută de statul rus și contribuie cu peste 90 % la totalul producției de diamante din Rusia. Reprezintă o parte importantă a unui sector economic care furnizează o sursă substanțială de venituri Guvernului Federației Ruse.

Aceste desemnări completează interzicerea importului de diamante rusești, care a fost inclusă în cel de al 12-lea pachet de sancțiuni economice și individuale adoptat pe 18 decembrie 2023 ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Interdicția care vizează diamantele rusești se înscrie în contextul eforturilor G7 de a formula o interdicție coordonată pe plan internațional cu privire la diamante, cu scopul de a priva Rusia de această importantă sursă de venituri.

Cumulate, măsurile restrictive ale UE în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică în prezent unui număr de aproape 1 950 de persoane și entități. Cei desemnați fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și companiilor din UE li se interzice să pună fonduri la dispoziția lor. În plus, persoanelor fizice li se aplică o interdicție de călătorie, care le împiedică să intre pe teritoriul UE sau să îl tranziteze.

Actele juridice relevante, inclusiv numele persoanei și denumirea entității incluse pe listă, au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE.

În concluziile sale din 14-15 decembrie 2023, Consiliul European și-a reiterat condamnarea fermă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare vădită a Cartei ONU, și a reafirmat sprijinul de neclintit al UE pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și pentru dreptul inerent al Ucrainei de autoapărare împotriva agresiunii Rusiei.