Curtea de Justiție a Uniunii Europene obligă România la plata unei sume forfetare de 1,5 milioane de euro și a unei penalități de 600 de euro per depozit de deșeuri și per zi de întârziere pentru cele 31 de situri deșeuri neautorizate.

În anul 2018, Curtea a statuat că România a încălcat obligația de a opri depozitarea deșeurilor și de a închide 68 de depozite de deșeuri a căror exploatare nu era autorizată.

În anul 2022, apreciind că România nu se conformase încă hotărârii din 2018, Comisia Europeană a introdus o nouă acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

În hotărârea de joi, Curtea de Justiție constată că România nu a închis încă 31 de situri neautorizate pentru exploatare și obligă România la plata unei sume forfetare de 1,5 milioane de euro și a unei penalități cu titlu cominatoriu de 600 de euro pe depozit de deșeuri și pe zi de întârziere.

De asemenea, Bucureștiul trebuie să plătească și cheltuielile de judecată.

În fața instanței, România a recunoscut că, la data expirării termenului stabilit în scrisoarea de punere în întârziere, la 30 septembrie 2020, nu luase toate măsurile necesare pentru a se conforma acestei hotărâri în ceea ce privește închiderea a 47 dintre aceste depozite de deșeuri.

La stabilirea cuantumului penalității cu titlu cominatoriu, Curtea ia în considerare gravitatea încălcării, durata acesteia și capacitatea de plată a României.

Astfel, ”punerea în aplicare incompletă a hotărârii din 2018 determină un risc important de poluare și de consecințe grave pentru sănătatea umană, în special prin eliberarea de substanțe chimice nocive în sol, aer și apă. În plus, neîndeplinirea obligațiilor continuă de mai mult de patru ani, ceea ce constituie o durată considerabilă”, precizează instanța din Luxemburg într-un comunicat.

”Din cauza riscului pe care această neîndeplinire a obligațiilor îl determină pentru mediu și sănătatea umană și pentru a preveni repetarea unor încălcări similare, Curtea condamnă de asemenea România la plata unei sume forfetare adaptate împrejurărilor și proporționale cu încălcarea săvârșită”, se explică în comunicat.

Decizia CJUE poate fi citită aici.