Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi că Polonia, Ungaria și Cehia au încălcat legislația Uniunii Europene în 2015, refuzând să accepte cotele de refugiați alocate de UE pentru a ajuta Grecia.

Aceste state membre nu pot invoca nici responsabilitățile lor în materie de menținere a ordinii publice și de apărare a securității interne, nici pretinsa disfuncționalitate a mecanismului de transfer pentru a se sustrage de la aplicarea acestui mecanism, a stabilit CJUE.

”Prin faptul că nu au indicat la intervale regulate și cel puțin o dată la trei luni un număr adecvat de solicitanți de protecție internațională care pot fi transferați rapid pe teritoriul lor respectiv și prin faptul că nu au pus în aplicare, în consecință, obligațiile ulterioare de transfer care le reveneau, aceste state membre nu și-au îndeplinit obligațiile care decurg din dreptul Uniunii”, se arată în decizia instanței din Luxemburg.

Pe de o parte, Curtea a constatat existența unei nerespectări în ceea ce privește cele trei state membre vizate a unei decizii pe care Consiliul a adoptat-o în vederea transferului, pe o bază obligatorie, din Grecia și din Italia a 120.000 de solicitanți de protecție internațională către celelalte state membre ale Uniunii.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că Polonia și Cehia nu șiau îndeplinit nici obligațiile care decurg dintr-o decizie anterioară pe care Consiliul a adoptat-o în vederea transferului, pe o bază obligatorie, din Grecia și din Italia 40.000 de solicitanți de protecție internațională către celelalte state membre ale Uniunii. Ungaria, la rândul său, nu era obligată să aplice măsurile de transfer prevăzute de această din urmă decizie.

Decizia transmite un semnal important pentru viitorul politicii europene privind migrația, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Curtea de Justiție a UE e ”foarte clară cu privire la responsabilitatea statelor membre'', a mai spus von der Leyen.