Comisia Europeană a aprobat luni plata a peste două miliarde de euro în cadrul rezervei de ajustare la Brexit către un grup de 12 state membre, printre care se numără și România, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Această decizie va pune la dispoziție o sumă totală de 819,2 milioane euro până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul până în aprilie 2023.

În cazul României, va fi pusă la dispoziție suma de 13,396 milioane de euro până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul de aproximativ 20,7 milioane de euro până în aprilie 2023.

Această finanțare va ajuta economiile statelor membre să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi șomajul tehnic, recalificarea și formarea.

„Brexit a avut un impact negativ asupra vieții multor persoane din UE. Rezerva de ajustare la Brexit a fost instituită și adoptată în timp record pentru a ajuta statele membre să atenueze consecințele negative economice, sociale și teritoriale ale Brexitului. Acum depinde de statele membre să utilizeze în mod optim fondurile disponibile pentru a sprijini regiunile, comunitățile locale, cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii să își diversifice activitatea, să își mențină locurile de muncă și să recalifice forța de muncă acolo unde este necesar”, a declarat comisarul pentru Coeziune și Reforme, Elisa Ferreira.

Tranșa de prefinanțare din cadrul rezervei de ajustare la Brexit va fi alocată următoarelor state membre: Belgia, Estonia, Spania, Franța, Croația, Letonia, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, România și Suedia.

Statele membre pot utiliza finanțarea până la 31 decembrie 2023 pentru a acoperi cheltuielile suportate și plătite începând cu 1 ianuarie 2020.

Comisia este pregătită să prelucreze rapid deciziile privind rezerva de ajustare la Brexit pentru celelalte state membre, pentru a se asigura că acestea pot primi sprijin din rezervă și invită celelalte state membre să notifice fără întârziere Comisia în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind rezerva de ajustare la Brexit.

Rezerva de ajustare la Brexit, cu un cuantum de 5,4 miliarde euro, a fost instituită pentru a sprijini toate statele membre, acordând prioritate celor mai puternic afectate. Contribuția financiară din rezervă pentru un stat membru va fi executată în cadrul gestiunii partajate. Aceasta nu necesită o programare sau o planificare avansată a măsurilor și oferă flexibilitate în punerea în aplicare, în conformitate cu principiul subsidiarității.