Bugetul va fi completat cu plăți estimate la 113 miliarde de euro pentru granturi în cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie al UE.

Capacitatea combinată a celor două instrumente va continua "să impulsioneze redresarea economică în curs a Europei și să creeze locuri de muncă, consolidând, în același timp, autonomia strategică a Europei", potrivit unui comunicat al Executivului de la Bruxelles.

Proiectul de buget pentru 2024 continuă să ofere o finanțare esențială pentru prioritățile politice ale UE, conform planificării.

Cheltuielile legate de tranziția verde și digitală vor constitui în continuare o prioritate, astfel încât Europa să devină mai rezilientă și mai pregătită pentru viitor.

Proiectul de buget pentru 2024 direcționează fonduri către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor noștri din întreaga lume.

Fondurile vor contribui la modernizarea și consolidarea Uniunii, prin încurajarea tranziției verzi și digitale, prin crearea de locuri de muncă și prin consolidarea rolului Europei în lume.

Totodată, Comisia precizează că va continua să fie alături de Ucraina "atât timp cât va fi nevoie".

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva acestei țări, bugetul UE a fost mobilizat pe deplin pentru a sprijini Ucraina și statele membre ale UE care primesc refugiați, însă disponibilitățile sale au fost epuizate. Comisia va analiza acordarea unui sprijin viitor Ucrainei în contextul viitoarei revizuiri a bugetului său pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

 

"Bugetul UE pentru 2024 a fost adaptat pentru a sprijini în continuare tranziția verde și digitală a Uniunii și rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente prin care se aduce valoare adăugată în viața oamenilor",

 

a declarat Johannes Hahn, comisar pentru buget și administrație.

Pentru abordarea celorlalte priorități diverse ale UE, Comisia propune alocarea următoarelor sume pentru diferitele priorități ale Comisiei (în angajamente):

- 53,8 miliarde de euro pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde de euro pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor;

- 47,9 miliarde de euro pentru dezvoltare regională și coeziune, cu scopul de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, precum și infrastructura care sprijină tranziția verde și proiectele prioritare ale Uniunii;

- 15,8 miliarde de euro pentru sprijinirea partenerilor noștri și a intereselor noastre pe scena mondială, din care 11,4 miliarde de euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală, 2,1 miliarde de euro pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,7 miliarde de euro pentru ajutor umanitar (HUMA);

- 13,6 miliarde de euro pentru cercetare și inovare, din care 12,8 miliarde de euro pentru programul emblematic al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont Europa. Proiectul de buget include, de asemenea, finanțarea Actului european privind cipurile în cadrul programului Orizont Europa și prin redistribuire de la alte programe;

- 4,6 miliarde de euro pentru investiții strategice europene, din care 2,7 miliarde de euro pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere, 1,3 miliarde de euro pentru programul Europa digitală pentru conturarea viitorului digital al Uniunii și 348 de milioane de euro pentru InvestEU pentru prioritățile-cheie (cercetare și inovare, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice);

- 2,1 miliarde de euro pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;

- 10,3 miliarde de euro pentru capitalul uman, coeziune socială și valori, din care 3,96 miliarde de euro pentru costurile din ce în ce mai mari de îndatorare din cadrul NGEU (care trebuie ținute sub observare atentă), 3,7 miliarde de euro pentru Erasmus+ în vederea creării de oportunități de educație și mobilitate pentru cetățeni, 332 de milioane de euro pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 215 milioane de euro pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor;

- 2,4 miliarde de euro pentru mediu și politici climatice, din care 745 de milioane de euro pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea și 1,5 miliarde de euro pentru Fondul pentru o tranziție justă în vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor;

- 2,2 miliarde de euro pentru protejarea frontierelor noastre, din care 1,1 miliarde de euro pentru Fondul de management integrat al frontierelor și 874 de milioane de euro (contribuția totală a UE) pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);

- 1,7 miliarde de euro pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre;

- 1,6 miliarde de euro pentru abordarea provocărilor din domeniul apărării, din care 638 de milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), 241 de milioane de euro pentru sprijinirea mobilității militare, 260 de milioane de euro pentru noul instrument de apărare pe termen scurt (EDIRPA) și 343 de milioane de euro pentru sprijinirea producției de muniție;

- 947 de milioane de euro pentru a asigura funcționarea pieței unice, inclusiv 602 milioane de euro pentru Programul privind piața unică și 200 de milioane de euro pentru activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă;

- 754 de milioane de euro pentru Programul "UE pentru sănătate" în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 230 de milioane de euro pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistență operațională în caz de criză;

- 726 de milioane de euro pentru securitate, din care 315 milioane de euro pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică;

- 213 milioane de euro pentru conexiuni securizate prin satelit în cadrul noului program al Uniunii privind conectivitatea securizată.

Proiectul de buget pentru 2024 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat la sfârșitul anului 2020, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, și urmărește să transforme prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete.

Bugetul se menține în parametri pentru alocarea a 30 % din bugetul pe termen lung și din instrumentul de redresare NextGenerationEU combaterii schimbărilor climatice.