România se numără printre statele membre care nu au notificat Comisiei Europene transpunerea integrală a Codului european al comunicațiilor electronice.

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Estoniei, Spaniei, Croației, Irlandei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei și Suediei pentru că nu au notificat Comisiei transpunerea integrală a Codului european al comunicațiilor electronice.

Noile norme modernizează cadrul european de reglementare pentru comunicațiile electronice, sporind opțiunile și drepturile consumatorilor și stimulând operatorii să investească în rețele de foarte mare capacitate și să treacă la fibră și 5G.

Statele membre ar fi trebuit să transpună normele în legislația națională până la 21 decembrie 2020.

În februarie 2021, Comisia a trimis scrisori către 24 de state membre pentru că nu au notificat transpunerea integrală.

Comisia Europeană trece acum la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând un aviz motivat unui număr de 18 state membre care nu au notificat încă transpunerea integrală.

Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. În caz contrar, Comisia poate să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.