Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”.

Organizatorii inițiativei invită Comisia „să propună acte juridice în cadrul politicii comerciale comune pentru a împiedica entitățile juridice din UE să importe produse care provin din așezări ilegale de pe teritoriile ocupate și să exporte produse către astfel de teritorii, pentru a menține integritatea pieței interne și pentru a nu ajuta sau a nu sprijini menținerea unor astfel de situații ilegale”.

Comisia consideră că această inițiativă este admisibilă din punct de vedere legal deoarece îndeplinește condițiile necesare de înregistrare.

Comisia Europeană trebuie ca, în cadrul politicii comerciale comune, să prezinte o propunere de act juridic care să aibă un caracter general și să nu vizeze o anumită țară sau teritoriu.

CE nu a analizat în acest stadiu fondul inițiativei.

Decizia de astăzi a presupus o reevaluare a inițiativei, pe baza unor informații suplimentare pe care Comisia le-a primit de la organizatori și în urma unei hotărâri a Tribunalului cu privire la decizia anterioară a Comisiei.